PGS. TS. Phạm Hoàng Lương

 • Địa chỉ làm việc: Phòng 733M – nhà C7,Đại học Bách Khoa Hà Nội, đường Đại Cồ Việt, Hà Nội
 • Email: phamhoang@hust.edu.vn
 • Website:
 • Điện thoại: (84) 24 3 623 1151 (văn phòng), 904277121 (di động);
 • Fax: (84) 24 3623 1152
 • Chức vụ: Giảng Viên cao cấp, Giám đốc Viện Khoa học Công nghệ quốc tế Việt Nam – Nhật Bản

Giảng dạy/Teaching

 • Cơ sở nguồn và công nghệ năng lượng
 • Công nghệ hiệu quả năng lượng
 • Thiết kế và đánh giá dự án năng lượng
 • Phát triển công nghệ năng lượng sạch theo quan điểm chu trình vòng đời
 • Quản lý năng lượng công nghiệp
 • Kỹ thuật lớp sôi
 • Nhập môn Kỹ thuật Nhiệt-Lạnh
 • Công nghệ than sạch

Lĩnh vực nghiên cứu/Research Arears

 • Công nghệ năng lượng tái tạo (mặt trời, gió và sinh khối)
 • Công nghệ than trộn, đồng đốt và chuyển dịch nhiên liệu để sản xuất năng lượng
 • Công nghệ lớp sôi và lớp sôi tuần hoàn
 • Công nghệ đồng phát
 • Chính sách và quy hoạch năng lượng phục vụ phát triển bền vững

Đào tạo/Educations

 • 1979-1984: Kỹ sư, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 1991-1992: Thạc sỹ, Học viên Công nghệ Châu Á, Thái Lan
 • 1993-1996:  Tiến sỹ, Học viện Bách Khoa quốc gia Toulouse (INPT), Cộng hòa Pháp

Công trình tiêu biểu/Selected publications

Hội nghị: 

 1. Phạm Hoàng Lương. Phát thải CO2 toàn cầu, cam kết giảm phát thải và xây dựng chiến lược thực hiện giảm phát thải dài hạn cấp quốc gia, Kỷ yếu Hội thảo “Dấu ấn COP26 và thách thức đặt ra đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm Việt Nam”, 28.12.2021, Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam.
 2. Phạm Hoàng Lương. Chuyển dịch năng lượng và xu hướng phát triển công nghệ năng lượng sạch ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội nghị khoa học vùng AUN/SEED-Net về Cơ khí động lực, Năng lượng và Công nghệ chế tạo cơ khí (RETEMME 2021), 10-12.12.2021, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 3. Văn Đình Sơn Thọ, Đinh Quốc Việt, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Tiến Cương, Phạm Hoàng Lương và Tô Kim Anh.Sử dụng các phụ phẩm của cao su tự nhiên, Kỷ yếu phân ban Sản xuất nhiên liệu, Hội nghị và Triển lãm Sinh khối Châu Âu lần thứ 22, 1263-1268, ISBN:978-88-89407-52-3,  DOI:10.5071/22ndEBCE2014-3CV.2.75, 23-26.06.2014
 4. Phạm Hoàng Lương, Nguyễn Việt Dũng, lại Ngọc Anh, Nguyễn Nguyên An, Shogo Tokura và Satoshi Nakamura. Nghiên cứu xây dựng phương pháp so sánh đặc tính năng lượng đối với thiết bị điện gia dụng-Áp dụng cho điều hòa không khí. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Công nghệ bơm nhiệt quốc tế lần thứ 11, Tokyo 16-19.05.2011, Nhật Bản, Phân ban số 5 – Bài 1, 13 trang.
 5. Hoang-Luong PHAM. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiệu quả năng lượng – Giải pháp cho lộ trình xây dựng xã hội các-bon thấp ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo lần thứ 16 khu vực Châu Á-Thái Bình Dương về Mô phỏng tích hợp và AIM “Các kịch bản xã hội các-bon thấp ở Châu Á và chương trình hành động: Giải pháp hướng đến xã hội các-bon thấp bền vững” Tsukuba và Tokyo, Nhật bản, 19-22.02.2011, 6 trang.
Tạp chí quốc gia: 

 1. C. Bhattacharya, P. Abdul Salam, Hoang-Luong Pham and N.H. Ravindranath. Sustainable biomass production for energy in selected Asian countries, Biomass and Bioenergy 25 (2003), 471-482.
 2. Amit Kumar, S.C. Bhattacharya and Hoang-Luong Pham. Greenhouse gas mitigation potential of biomass energy technologies in Vietnam using the long-range energy alternative planning system model, Energy – The International Journal 28(2003), 627-654.
 3. F. Fassinou, L. Van de Steene, E. Martin, F. Broust, J.S. Teglbjaerg and Hoang-Luong Pham. Char quality and tar formation independence: First experiments in a new two stages gasifier, paper presented at the 14th European Biomass Conference and Exhibition: Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Paris 17-19 October, 2005, 6 pages.
 4. Nguyen Minh Tien and PHAM Hoang Luong. Effect of operating parameters on heat transfer in a circulating fluidized bed, Journal of Science and Technology (Vietnam Technological Universities), No. 109 (2015), pp. 92-97.
 5. Dinh Quoc Viet, Nguyen Van Vinh, PHAM Hoang Luong and Van Dinh Son Tho. Thermogravimetric study of rice, corn and sugar cane crop residue, Journal of Sustainable Energy and Environment (JSEE), 6(3), 2015, pp.87-91.
 6. Nguyen Minh Tien and PHAM Hoang Luong. Comparison of Coal-fired Technologies on Life Cycle CO2 Emission Basis, Thermal Energy Review, no. 134, 3/2017, pp.9-14.
 7. Nguyen Thu Ha and PHAM Hoang Luong. A study on rice husk pyrolysis for charcoal production, Thermal Energy Review, 2018.
 8. PHAM Hoang Luong and Nguyen Minh Tien. Experimental estimate of solid circulation rate in a circulating fluidized bed, Thermal Energy Review, 151-01/2020, pp.26-30.
 9. Hoang-Luong PHAM and Dowon SHUN. Solid wastes: A potential source for energy production in Vietnam, Thermal Energy Review, 152-3/2020, pp.2-8.
 10. Hoang-Luong PHAM, Dinh Son Tho VAN and Dowon SHUN. Characterization of industrial solid wastes and agricultural residues for energy production in Vietnam, Thermal Energy Review, no. 153-5/2020, pp.5-9, 2020.
Văn bằng, sáng chế, giải pháp hữu ích

HV cao học/ Master students

 • Đã hướng dẫn thành công 12 HVCH từ 2004 đến nay trong chuyên ngành công nghệ năng lượng và nhiệt điện.

NCS/ PhD students

 • Đã hướng dẫn thành công 02 NCS từ 2014 đến nay.
 • Hiện tại đang hướng dẫn 1 NCS về công nghệ khí hóa sinh khối để cung cấp năng lượng công nghiệp

Sách

 1. Phạm Hoàng Lương. Cơ sở năng lượng gỗ: Sách tham khảo, Chương trình phát triển năng lượng gỗ của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO/RWEDP), Băng cốc-Thái lan, 1999.
 2. Bùi Đức Hùng, Lê Văn Doanh, Phạm Hoàng Lương, Nguyễn Việt Dũng, Bùi Thanh Hùng. Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, Nhà xuất bản Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2018.

Giải thưởng/Awards & Honour

Dự án hiện tại /Project

 • Nghiên cứu thiết kế chế tạo và vận hành thử nghiệm hệ thống khí hóa sinh khối công suất nhỏ để sản xuất năng lượng ở Việt Nam
 • Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng sơ cấp và giảm phát thải môi trường của các lò hơi lớp sôi tuần hoàn ở Việt Nam
 • Lộ trỉnh ứng dụng công nghệ năng lượng sạch phục vụ chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Hợp tác chuyển giao công nghệ (Lab, Đại học, Doanh nghiệp)/ Coperation and Tech. Transfer (Labs., Uni., Companies)