Assoc. Prof. Phạm Hồng Phúc

 

Address: D3-305 – Hanoi University of Science and Technology
E-mail:  phuc.phamhong@hust.edu.vn
Phone: 024.38680101; 098775xxxx
Fax:  
Title: Senior Lecturer
Scientific papers: 103 (Covered by ISI/SCOPUS: 38)
Books: 1
H-Index: 10 (SCOPUS); 10 (Scholar Google)
Citations: 238 (March, 2022)
(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14034639700)

Các môn giảng dạy

 1. Nguyên lý máy (Theory of Machines)
 2. Đồ án Chi tiết máy (Project of Machine elements)
 3. Đồ án thiết kế cơ khí (Project of Mechanical design)
 4. Nhập môn Vi cơ điện tử (Introduction to MEMS)
 5. Thiết kế hệ thống vi cơ điện tử (MEMS Design)
 6. Công nghệ vi cơ điện tử (MEMS Technology)
 7. Đồ án tốt nghiệp (Final Project)

Các nghiên cứu quan tâm

 1. Thiết kế, tính toán tối ưu và mô phỏng các vi cơ cấu máy, các linh kiện MEMS (Design, optimization and simulation of micro mechanism, MEMS devices)
 2. Nghiên cứu các vi cấu trúc, hệ thống micro robot, micro motor, micro pump, các quá trình gia công MEMS trên nền vật liệu silicon và polymer. (Study on micro structures, micro robot, micro motor/pump. Silicon/polymer-based micromachining technologies).
 3. Cơ học micro và ma sát ở kích thước micro (Micro mechanics and micro friction).
 4. Tính toán ổn định và điều khiển các vi chấp hành/linh kiện MEMS (Stability and control of microactuators/MEMS devices).
 5. Các hệ vi chấp hành thông minh/ vi chấp hành “mềm” (Smart actuators and “soft” actuators).

Nghiên cứu sinh

 1. Đặng Bảo Lâm – NCS khóa 2009-2014 (Đã cấp bằng)
 2. Nguyễn Tiến Dũng – NCS khóa 2014-2020 (Đã cấp bằng)
 3. Hoàng Trung Kiên – NCS khóa 2018-2021

Học viên cao học

 1. Nguyễn Đình Hướng – Cao học khóa 2009-2011
 2. Nguyễn Tuấn Khoa – Cao học  khóa 2009-2011
 3. Đinh Khắc Toản –  Cao học khóa 2010-2012
 4. Trần Văn Quân – Cao học khóa 2012-2014
 5. Nguyễn Hữu Chiến – Cao học, (2013-2015)
 6. Hoàng Trung Kiên – Cao học, (2013-2015)
 7. Phan Văn Mạnh – Cao học (2015-2017)
 8. Nguyễn Hoàng Việt – Cao học (2017-2019)

Kinh nghiệm và thành tích

 • Chủ nhiệm đề tài NAFOSTED mã số 107.01.26.09 đã nghiệm thu.
 • Chủ nhiệm đề tài tiềm năng cấp nhà nước mã số KC.03.TN01/11-15 đã nghiệm thu.
 • Chủ nhiệm đề tài NAFOSTED mã số 107.01-2013.07 đã nghiệm thu
 • Chủ nhiệm đề tài NAFOSTED mã số 107.01-2015.18 đã nghiệm thu
 • Chủ nhiệm đề tài NAFOSTED mã số 107.01-2019.05 đang thực hiện
 • Thành viên ban chương trình hội nghị quốc tế lần thứ 6 về kỹ thuật tự động hóa (6th IEEE Conference on Automation Science and Engineering), tại Toronto, Canada, 21-24 tháng tám, 2010.
 • Tác giả bài báo xuất sắc nhất hội nghị quốc tế về Micro/nano Mechatronics (MHS 2008), tại Nagoya, Nhật Bản tháng 11/2008.
 • Ủy viên hội đồng khoa học ngành Cơ học – Quỹ NAFOSTED từ 2012-2019.
 • Ủy viên ban biên tập tạp chí VJM (Vietnam Journal of Mechanics) từ 2016 – 2021. Ủy viên ban biên tập tạp chí Khoa học và công nghệ (JST) từ 3/2021.
 • Phản biện cho 2 tạp chí quốc tế (ISI) và nhiều tạp chí khoa học uy tín trong nước.
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN năm 2016.

Đào tạo

 • Từ 11/2013: Phó Giáo sư ngành Cơ học, trường ĐHBK Hà Nội
 • Từ 9/2004 đến 9/2007: Tiến sĩ ngành Công nghệ vi cơ điện tử (MEMS) tại trường Đại học Ritsumeikan – Nhật Bản
 • Từ 9/1999 đến 5/2002: Thạc sĩ ngành Cơ học máy tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Từ 9/1986 đến 5/1991: Kỹ sư Cơ khí ô tô tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Sách/ Giáo trình (Book): 

Phạm Hồng Phúc (chủ biên), Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Trung Kiên, “ Thiết kế và chế tạo các bộ vi chấp hành dựa trên công nghệ vi cơ điện tử MEMS”, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật – 2020. ISBN: 978-604-67-1726-3. (Sách chuyên khảo)

 

 • Tạp chí quốc tế (Covered by ISI/SCOPUS)
[1] Phuc Hong Pham, D. V. Dao, S. Amaya, R. Kitada, Y. Li and S. Sugiyama, “Design and Fabrication of Polymer Electrostatic Comb-Drive Actuators for Micro Conveyer Systems”, IEEJ Transactions on Sensors and Micromachines (SCOPUS), The Institute of Electrical Engineers of Japan, Vol. 126, No. 7 (2006), pp 306-311. ISSN: 1341-8939. doi:10.1541/ieejsmas.126.306

 

[2] Phuc Hong Pham, Dzung Viet Dao, Satoshi Amaya, Ryoji Kitada and Susumu Sugiyama, “Straight Movement of Micro Containers Based on Ratchet Mechanisms and Electrostatic Comb-Drive Actuators”, Journal of Micromechanics and Microengineering (SCI-Q2), Vol. 16, No. 12 (2006), pp 2532-2538. ISSN: 0960-1317. doi:10.1088/0960-1317/16/12/003

 

[3] Phuc Hong Pham, Dzung Viet Dao, Satoshi Amaya, Ryoji Kitada and Susumu Sugiyama, “Fabrication and Characterization of Smooth Si Mold for Hot Embossing Process”, IEEJ Transactions on Sensors and Micromachines (SCOPUS), The Institute of Electrical Engineers of Japan, Vol. 127, No. 3 (2007), pp 187-191. ISSN: 1341-8939. doi:10.1541/ieejsmas.127.187

 

[4] Phuc Hong Pham, Dzung Viet Dao and Susumu Sugiyama, “Micro Transportation System (MTS) with Large Movement of Containers Driven by Electrostatic Comb-Drive Actuators”, Journal of Micromechanics and Microengineering (SCI-Q2), Vol. 17, No. 10 (2007), pp 2125-2131. ISSN: 0960-1317. doi:10.1088/0960-1317/17/10/026

 

[5] Phuc Hong Pham, Lam Bao Dang and Hung Ngoc Vu, “Micro Robot System with Moving Micro-car Driven by Electrostatic Comb-Drive Actuators”, Microsystem Technologies (SCI-Q2), Vol. 16, No. 4 (2010), pp 505-510. ISSN: 0946-7076. doi:10.1007/s00542-010-1017-9

 

[6] Thien Dinh Xuan, Van Thanh Dau, Susumu Sugiyama, Phuc Hong Pham, “Fluidic device with pumping and sensing functions for precise flow control”, Sensors and Actuators B (SCI-Q1), Vol. 150, Issue 2 (2010), pp 819-824. ISSN: 0925-4005. doi:10.1016/j.snb.2010.08.009

 

[7] Dzung Viet Dao, Phuc Hong Pham and Susumu Sugiyama, “A Novel Micro Transportation System with Fast Movement of a Micro Container Based on Electrostatic Actuation and a Ratchet Mechanism”, Journal of Micromechanics and Microengineering (SCI-Q2), Vol. 20, No. 11 (2010). ISSN: 0960-1317. doi:10.1088/0960-1317/20/11/115026  

 

[8] Dzung Viet Dao, Phuc Hong Pham and Susumu Sugiyama, “Multimodule Micro Transportation System Based on Electrostatic Comb-Drive Actuator and Ratchet Mechanism”, Journal of Microelectromechanical Systems (SCI-Q1), Vol. 20, No. 1 (2011), pp 140-149. ISSN: 1057-7157. doi:10.1109/JMEMS.2010.2090503

 

[9] Phuc Hong Pham and Dzung Viet Dao, “Micro Transportation Systems: A review”, Modern Mechanical Engineering Vol. 1, No. 2 (2011), pp 31-37. ISSN: 2164-0165. doi:10.4236/mme.2011.12005

 

[10] Phuc Hong Pham, Dzung Viet Dao, Lam Bao Dang, S. Sugiyama, “Single mask, simple structure micro rotational motor driven by electrostatic comb-drive actuators”, Journal of Micromechanics and Microengineering (SCI-Q2), Vol. 22, No. 1 (2012). ISSN: 0960-1317. doi:10.1088/0960-1317/22/1/015008

 

[11] Phuc Hong Pham, Dzung Viet Dao,”A micro gearing system based on a ratchet mechanism and electrostatic actuation, Microsystem Technologies (SCI-Q2), Vol. 19, No. 2 (2013), pp 261-267. ISSN: 0946-7076. DOI: 10.1007/s00542-012-1625-7

 

[12] Phuc Hong Pham, Toan Dinh Khac, Lam Bao Dang, Khoa Tuan Nguyen, Dzung Viet Dao, “Micro cam system driven by electrostatic comb-drive actuators based on SOI-MEMS technology”, Microsystem Technologies (SCI-Q2), Vol. 21, Issue 3 (2015), pp 699-706. ISSN: 0946-7076. DOI 10.1007/s00542-014-2086-y

 

[13] Phuc Hong Pham, Khoa Tuan Nguyen, Lam Bao Dang, “Design and Performance of a high loading electrostatic micro linear motor”, Microsystem Technologies (SCI-Q2), ISSN: 0946-7076. Vol. 21, Issue 11 (2015), pp 2469-2474. DOI 10.1007/s00542-014-2392-4

 

[14] Nguyen Quang Dich, Thien Xuan Dinh, Phuc Hong Pham, Van Thanh Dau, “Study of valveless electromagnetic micropump by volume-of-fluid and OpenFOAM”, Japanese Journal of Applied Physics (SCI-Q2), Vol. 54, Issue 5 (2015). ISSN: 0021-4922.  doi:10.7567/JJAP.54.057201

 

[15] Phuc Hong Pham, Lam Bao Dang, Dzung Tien Nguyen, Dich Quang Nguyen, “A micro transmission system based on combination of micro elastic structures and ratchet mechanism”, Microsystem Technologies (SCI-Q2), Vol. 23, Issue 2 (2017). pp 381-387. ISSN: 0946-7076.

 

[16] Phuc Hong Pham, Lam Bao Dang, “A micro transmission system based on SOI-MEMS technology: Improvement and Characteristics”, Microsystem Technologies (SCI-Q2), Vol. 23, Issue 8 (2017), pp 3237-3243. ISSN: 0946-7076. DOI 10.1007/s00542-016-3017-x

 

[17] Phuc Hong Pham, Lam Bao Dang, Viet Hoang Nguyen, Van Thanh Dau, “Development of New Electrostatic Micro Cam System Driven by Elastic Wings”, Microsystem Technologies (SCI-Q2), Vol. 23, Issue 12 (2017). pp 5669-5675; ISSN: 0946-7076. DOI 10.1007/s00542-017-3422-9

 

[18] Dinh X. Thien, Lam Bao Dang, Phuc Hong Pham et al., “Jet flow in a circulatory miniaturized system using ion wind”Mechatronics (SCI-Q1), Vol. 47 (2017). ISSN: 0957-4158. pp 126-133.

 

[19] Phuc Hong Pham, Lam Bao Dang, ”Influence of the side etching effect in DRIE on performance of electrostatic linear comb-drive actuators“, Microsystem Technologies (SCI-Q2), Vol. 24, Iss. 5 (2018). pp 2215-2222. ISSN: 0946-7076. DOI 10.1007/s00542-017-3685-1.

 

[20] Xuan-Ha Nguyen, Tien-Hiep Mau, Ingo Meyer, Bao-Lam Dang and Hong-Phuc Pham, “Improvements of Piezo-Actuated Stick-Slip Micro-Drives: Modeling and Driving Waveform“, Coatings (SCIE-Q2), Vol. 8, Issue 2 (2018). ISSN: 2079-6412. Online.

 

[21] Phuc Hong Pham*, Kien Hoang Trung, Dich Quang Nguyen, “Trapezoidal-shaped Electrostatic Comb-drive Actuator with Large Displacement and High Driving Force Density”, Microsystem Technologies (SCI-Q2), Vol. 25, Issue 8 (2019). pp 3111-3118. ISSN: 0946-7076.

 

[22] Vien-T Vu, Truong V Vu, Cuong. T Nguyen, Phuc Hong Pham“Deformation and breakup of a double-core compound droplet in an axisymmetric channel”International Journal of Heat and Mass Transfer (SCI-Q1), Vol. 135 (2019). pp 796-810. ISSN: 0017-9310.

 

[23] Nguyen Tien Dzung*, Pham Hong Phuc*, Nguyen Quang Dich, Nguyen Doan Phuoc, “Iterative Learning Control for V-Shaped Electrothermal Microactuator”, Electronics (SCIE-Q2). Vol. 8 (12), 2019. Online. DOI: https://www.mdpi.com/2079-9292/8/12/1410

 

[24] Kien Trung Hoang, Dzung Tien Nguyen, Phuc Hong Pham*, “Impact of design parameters on working stability of the electrothermal V-shaped actuator”, Microsystem Technologies (SCI-Q2). Vol. 26, Issue 5 (2020). pp 1479-1487. ISSN: 0946-7076.

 

[25] Truong V.Vu*., Phuc Pham Hong, “Numerical study of a compound droplet moving toward a rigid wall in an axisymmetric channel”, International Journal of Heat and Fluid Flow (SCI-Q1), Vol. 82 (April 2020). 108542. ISSN: 0142-727X.

 

[26] Truong V.Vu*, Dang-Thanh Bui, Quang-Dich Nguyen, Phuc Hong Pham,” Numerical study of rheological behaviors of a compound droplet in a conical nozzle“. International Journal of Heat and Fluid Flow (SCI-Q1). Vol. 85, (October 2020). 108655. ISSN: 0142-727X.

 

[27] Dzung Tien Nguyen, Kien Trung Hoang, Phuc Hong Pham*, “Larger displacement of silicon electrothermal V-shaped actuator using surface sputtering process”, Microsystem Technologies (SCI-Q2). Vol. 27, No. 5 (2021). pp 1985-1991. ISSN: 0946-7076. DOI: https://doi.org/10.1007/s00542-020-04985-5

 

[28] Canh-Dung Tran, Phuc Hong Pham, Tuan-Khoa Nguyen, Toan Dinh, Van Thanh Dau* et al., “A new structure of Tesla coupled nozzle in synthetic jet micro-pump”, Sensors and Actuators A (SCI-Q1), Nov. 2020. Volume 315, 112296. https://doi.org/10.1016/j.sna.2020.112296

 

[29] Truong V.V, Binh D. Pham, Phuc Hong Pham, Hung V. Vu, Bo X. Tran, “A numerical study of hollow water drop breakup during freezing“, Physics of Fluids (SCI-Q1), 2021. Vol. 33, Issue 11, 112110. https://doi.org/10.1063/5.0071795

 

 • Hội nghị quốc tế (International Conferences)
[1] Phuc Hong Pham, D. V. Dao, S. Amaya, R. Kitada, Y. Li and S. Sugiyama, “Design and Fabrication of Polymer Electrostatic Comb-Drive Actuators and Application in Micro Conveyer Systems”, 22nd Sensor Symposium-SMAS2005, Tokyo, Japan (20, 21st October 2005), pp 199-202.

 

[2] Phuc Hong Pham, D. V. Dao, S. Amaya, R. Kitada, S. Li and S. Sugiyama, “A Si Micro Conveyer System Based on Electrostatic Comb-Drive Actuators”, 2005 International Symposium on Micro-Nano Mechatronics and Human Science MHS2005, Nagoya, Japan (7-9th November 2005), pp 149-153. SCOPUS

 

[3] Phuc Hong Pham, Dzung Viet Dao, Satoshi Amaya, Ryoji Kitada and Susumu Sugiyama, “ Fabrication and Characterization of Smooth Si Mold for Hot Embossing Process”, 23rd Sensor Symposium 2006, Kagawa, Japan (5, 6th October 2006), pp 185-188.

 

[4] Phuc Hong Pham, D. V. Dao, S. Amaya, R. Kitada and S. Sugiyama, “A Si Micro Conveyer System with Straight Displacement Based on Reciprocating Motions of Ratchet Mechanism and Electrostatic Comb-Drive Actuators”, 2006 International Symposium on Flexible Automation – ISFA2006, Osaka, Japan (10-12th July 2006), pp 397-400.

 

[5] Dzung Viet Dao, Phuc Hong Pham and Susumu Sugiyama, “A Novel Micro Conveyer System Based on Ratchet Mechanism and Electrostatic Comb-Drive Actuators”, Asia-Pacific Conference of Tranducers and Micro-Nano Technology – Singapore, IEEE D-31, (25-28th June 2006). SCOPUS

 

[6] Shipeng Li, Yigui Li, Phuc Hong Pham, Dzung Viet Dao and Susumu Sugiyama, “Study on Fabrication of Polymer Electrostatic Comb-Drive Actuator by DXRL Technique”, International Symposium on Micro-Nano Mechatronics and Human Science MHS2006, Nagoya, Japan (6-8th November 2006), pp 83-88. SCOPUS

 

[7] Phuc Hong Pham, Dzung Viet Dao, Satoshi Amaya, Ryoji Kitada and Susumu Sugiyama, “Straight Movement of Micro Containers Based on Motions of Electrostatic Comb-Drive Actuators”, COE Symposium, Ritsumeikan University, Shiga, Japan (12, 13th October 2006).

 

[8] Satoshi Senkawa, Phuc Hong Pham, Dzung Viet Dao and Susumu Sugiyama, “Micro Transportation Systems Based on Ratchet Mechanism and Electrostatic Comb-Drive Actuators”, Proceedings of the 24th Sensor Symposium 2007, Tokyo, Japan (16, 17th October 2007), pp 375-378.

 

[9] Dzung Viet Dao, Phuc Hong Pham and Susumu Sugiyama, “Development of an Electrostatic Micro Transportation System (MTS) with Strider-like Movement of Micro Carts”, Proceedings of the International Symposium on Micro-Nano Mechatronics and Human Science – IEEE, MHS2007, Nagoya, Japan (11-14th November 2007), pp 333-338. SCOPUS

 

[10] Phuc Hong Pham, Dzung Viet Dao, Satoshi Amaya, Ryoji Kitada and Susumu Sugiyama, “Novel Micro Transportation Systems Based on Ratchet Mechanism and Electrostatic Actuators”, Transducers2007 – IEEE, Lyon, France (10 – 14th June 2007), Vol. 1, pp 451-454.

 

[11] Dzung Viet Dao, Phuc Hong Pham, Satoshi Amaya and S. Sugiyama, “ Micro Ratcheting Transmission Systems Based on Electrostatic Actuators”, Proceedings of the International Symposium on Micro-Nano Mechatronics and Human Science – IEEE, MHS2008, Nagoya, Japan (6-9th November 2008), pp 17-20. The best paper award. SCOPUS

 

[12] Satoshi Senkawa, Dzung Viet Dao, Satoshi Amaya, Phuc Hong Pham and Susumu Sugiyama, “ Driving Micro Containers in Straight and Turning Paths by Using Electrostatic Actuators and Ratchet Mechanism”, Proceedings of the 25th Sensor Symposium 2008, Okinawa, Japan (23, 24th October 2008), pp 199-202.

 

[13] Phuc Hong Pham, Dzung Viet Dao, Tung Thanh Bui and Susumu Sugiyama, “A Micro Rotational Motor Based on Ratchet Mechanism and Electrostatic Comb-Drive Actuators”, Proceedings of the 4th International Conference on Transducers APCOT 2008, Taiwan, 22nd – 25th June 2008, pp 55-58. SCOPUS

 

[14] Dzung Viet Dao, Phuc Hong Pham and Susumu Sugiyama, “A Fully Functional Micro Transportation System with Strider-Like Movement of Micro Containers”, Proceedings of the IEEE – MEMS’08 (13-17th Jan. 2008), Arizona, USA, pp 50-53. SCOPUS

 

[15] Phuc Hong Pham, Lam Bao Dang and Hung Ngoc Vu, “Micro Robot System (MRS) with Movement of Micro-car Driven by Electrostatic Comb-Drive Actuators”, Proceeding of the first International Symposium on Robotics and Mechatronics – ISRM2009, Hanoi, Vietnam (21-23rd Sep. 2009), pp 226-230.

 

[16] Dzung Viet Dao, Phuc Hong Pham, Satoshi Senkawa and S. Sugiyama, “Tangential and Perpendicular Driving Micro Transmission Systems Based on Ratchet Mechanism and Electrostatic Actuator”, Transducers2009 – IEEE, Denver, Colorado, USA (21 – 25th June 2009), pp 45-48. SCOPUS

 

[17] Phuc Hong Pham and Dzung Viet Dao, “Micro Linear Motor (MLM) Based on Electrostatic Comb Actuators”, Proceeding of the Hanoi International Symposium on Nano-Materials, Technology and Applications – NANOMATA2009, Hanoi, Vietnam (14-16th Oct. 2009).

 

[18] Pham Hong Phuc, Dinh Khac Toan, Nguyen Tuan Khoa, Dang Bao Lam, “DESIGN AND FABRICATION OF A MICRO CAM MECHANISM BASED ON ELECTROSTATIC COMB-DRIVE ACTUATORS”, Proceeding of the 3rd IFToMM International Symposium on Robotics and Mechatronics, 2–4 October 2013, Singapore, pp 211-219.

 

[19] Hoang Trung Kien, Vu Cong Ham, Nguyen Hoang Viet, Pham Hong Phuc*, ”Influence of the driving frequency on electrostatic linear comb actuator displacement amplitude”, International Conference on Engineering Research and Applications (ICERA), Thainguyen 1-2 December, 2018, Vietnam. pp 380-389. © Springer Nature Switzerland AG 2019. SCOPUS

 

[20] Pham Hong Phuc*, Dao Viet Dzung, “Fabrication of Polymeric Micro Structures Using Improved Hot Embossing Technique”, International Conference on Engineering Research and Applications (ICERA), Thainguyen 1-2 December, 2019, Vietnam. pp 342-348. © Springer Nature Switzerland AG 2020. SCOPUS

 

[21] Dzung Tien Nguyen, Kien Trung Hoang, Phuc Hong Pham*, “Heat transfer model and critical driving frequency of electrothermal V-shaped actuators”, International Conference on Engineering Research and Applications (ICERA), Thainguyen 1-2 December, 2019, Vietnam. pp 394-405. © Springer Nature Switzerland AG 2020. SCOPUS

 

[22] Phan Thanh Hoa, Dinh Xuan Thien, Phuc Hong Pham et al.”ANGULAR RATE SENSING BY CIRCULATORY VORTEX FLOW: DESIGN, SIMULATION AND EXPERIMENT”. Transducers 2019 – EUROSENSORS XXXIII Berlin, GERMANY (SCOPUS), 23-27 June, 2019. pp 1961-1964.

 

[23] Hoang Trung Kien, Phuc Hong Pham*, “STABLE WORKING CONDITION AND CRITICAL DRIVING VOLTAGE OF THE ELECTROTHERMAL V-SHAPED ACTUATOR”, The International Conference on Modern Mechanics and Applications-ICOMMA December 02 – 04 (2020), Ho Chi Minh City, Vietnam. Online (Index in SCOPUS). pp 1102-1112.

 

[24] Phuc Hong Pham*, Dien Van Bui, “Single Mask and Low Voltage of Micro Gripper Driven by Electrothermal V – Shaped Actuator”, The IFToMM Asian Conference on Mechanisms and Machine Science, AsianMMS-2021, 15-18 Dec. 2021. Hanoi, Vietnam. pp 693-704. (Index in SCOPUS)

 

 • CÔNG BỐ TRONG NƯỚC (Domestic publications)

Tạp chí (Journal)

[1] Pham Hong Phuc, Dang Bao Lam, Nguyen Tuan Khoa, “Design and Fabrication of Micro Linear Motor (MLM) Based on MEMS Technology”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Journal of Science and Technology), Tập 48, số 2A (2010), trang 759-764.

 

[2] Vũ Ngọc Hùng, Đặng Bảo Lâm, Phạm Hồng Phúc, “Thiết kế và chế tạo hệ thống Mini-robot với các Micro-container dựa trên công nghệ Vi Cơ Điện tử (MEMS)”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 26, Số 2 (2010), trang 83-88.

 

[3] Dinh Khac Toan, Pham Hong Phuc, “Studying on fatigue strength of cantilever beam structure in mems components”, Journal of Science and Technology, No. 82A, (2011), pp 82-89.

 

[4] Dang Bao Lam, Dinh Khac Toan, Nguyen Tuan Khoa, Pham Hong Phuc, Vu Ngoc Hung, “A novel bi-directional micro rotational motor driven by V-shaped electrothermal actuators”, Journal of Science and Technology, No. 88, (2012), pp 73-78.

 

[5] Pham Hong Phuc, “Development of the micro rotational motor and application in gearing systems”, Journal of Science and Technology, No. 88, (2012), pp 79-83.

 

[6] Pham Hong Phuc, Dinh Khac Toan, Dang Bao Lam, Nguyen Tuan Khoa, Nguyen Tien Dung, “Design and Fabrication of the Trapezoidal Electrostatic Comb-Drive Actuator”, Vietnam Journal of Mechanics (VJM), Vol. 34, No. 4 (2012), pp 261-269.

 

[7] Nguyen Tuan Khoa, Dang Bao Lam, Dinh Khac Toan, Pham Hong Phuc, “DESIGN AND FABRICATION OF THE MICRO BI-DIRECTIONAL MOTOR DRIVEN BY ELECTRO-THERMAL ACTUATORS”, Journal of Science and Technology, No. 94, (2013), pp 37-43

 

[8] Đặng Bảo Lâm, Phạm Hồng Phúc, Vũ Ngọc Hùng, Trịnh Quang Thông, “Micro mô tơ dẫn động bằng các bộ kích hoạt tĩnh điện quay”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Journal of Science and Technology), Tập 52, số 1A (2014), trang 127-135.

 

[9] Nguyễn Tuấn Khoa, Đặng Bảo Lâm, Phạm Hồng Phúc, Trịnh Quang Thông, “Chế tạo, đo đạc và kiểm tra đặc tính của bộ kích hoạt nhiệt kiểu dầm chữ V dẫn động motor hai chiều”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Journal of Science and Technology), Tập 52, số 1A (2014), trang 136-142.

 

[10] Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Hồng Phúc*, Nguyễn Quang Địch, “Thiết kế, chế tạo vi động cơ đường kính 2,5mm dựa trên công nghệ MEMS”, Journal of Science and Technology, No. 108, (2015), trang 26-32.

 

[11] Nguyễn Hữu Chiến, Hoàng Trung Kiên, Kiều Đình Huấn, Nguyễn Văn Toàn, Phạm Hồng Phúc, “ Tính toán thiết kế vi tay kẹp kiểu tĩnh điện”, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật-Học viện KTQS. Số 168 (6/2015). Trang 183-191.

 

[12] Nguyễn Tiến Dũng, Lê Anh Tuấn, Phạm Hồng Phúc*, Nguyễn Quang Địch, “Phân tích quá trình va chạm trong vi động cơ điện-nhiệt dùng phương pháp mô phỏng tức thời”, Journal of Science and Technology, No. 110, (2016), trang 85-91.

 

[13] Phan Văn Mạnh, Nguyễn Trường Sinh, Phạm Hồng Phúc*, “Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng nhỏ đến hệ số ma sát của cặp vật liệu Silic – Silic dùng trong hệ thống vi cơ điện tử”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Journal of Science and Technology), Số 117 (2017). Trang 44-48.

 

[14] Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Hồng Phúc*, “Điều khiển phản hồi vị trí bộ kích hoạt tịnh tiến ứng dụng cho vi bơm kiểu xy lanh”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Journal of Science and Technology), Số 116 (2017), trang 20-25.

 

[15] Dang Bao Lam, Nguyen Tuan Khoa, Nguyen Dang Thuan, Pham Hong Phuc, “Modeling and Force Analysis of an Electrothermal Micro Gripper with Amplification Compliant Mechanism”. Journal of Science and Technology, Vol. 119B (2017), pp 22-27. (English).

 

[16] Hoang Trung Kien, Vu Cong Ham and Pham Hong Phuc*“Influence of the driving frequency and equivalent parameters on displacement amplitude of electrostatic linear comb actuator”, Vietnam Journal of Mechanics (VJM), Vol. 40, Issue 4 (2018). pp 397-406. ISSN: 0866-7136.

 

[17] Pham Hong Phuc*, “A FORCE MEASURING MICROSYSTEM BASES ON ELECTROTHERMAL V-SHAPED ACTUATOR “, Vietnam Journal of Mechanics (VJM). Vol.42, No. 4 (2020). pp 355-362. ISSN: 0866-7136. DOI: 10.15625/0866-7136/14823

 

[18] Pham Hong Phuc*, Bui Van Dien, Pham Manh Cuong, “Study and Design of Micro Gripper Driven by Electrothermal V–Shaped Actuator”, JST: Smart Systems and Devices, Vol. 31, Issue 1, (2021), pp 108-115. ISSN: 2734-9373

 • Hội nghị (Conferences)
[1] Pham Hong Phuc, “Reasonable Parameters of Crossed – Axis Helical Gearing”, Proceeding of the national congress on Mechanics – Hanoi 12,13th October 2001, pp 145-149.

 

[2] Nguyen Thien Phuc, Pham Hong Phuc, Ta Khanh Lam and Nguyen Anh Tuan “Tooth Profile Calculation and Simulation of Cycloid Gear in Planetary – Roller Gear Train”, Proceeding of the seventh national congress on Mechanics – Hanoi 18-20th December 2002, pp 217-221.

 

[3] Nguyen Thien Phuc, Pham Hong Phuc, Nguyen Tien Duc, Le Hoang Giang and Dang Van Huynh, “Roller Gear Reducer”, Proceeding of the seventh national congress on Mechanics – Hanoi 18-20th December 2002, pp 32-35.

 

[4] Pham Hong Phuc, Nguyen Anh Tuan, Dau Thanh Van, Bui Thanh Tung and Dao Viet Dung, “Design and Simulation of Micro Gripper for Mini-Robots Based on Electrostatic Actuators”, Proceedings of the 8th national congress on Mechanics – Hanoi 6-7th December 2007, pp 237-246.

 

[5] Pham Hong Phuc, Dang Bao Lam, Vu Ngoc Hung, “A Novel Micro Robot System- MRS Based on Electrostatic Actuators”, Proceedings of the 4th Vietnam conference on Mechatronics (VCM2008), Danang 24, 25th Oct. 2008, pp 273-279.

 

[6] Phuc Hong Pham, Dung Viet Dao, Lam Bao Dang, Tuan Anh Nguyen and S. Sugiyama, “Design and Fabrication of Micro-car Used for Mini-Robot System Based on MEMS Technology”, Proceedings of the 11th Vietnamese-German Seminar (VGS11), Nhatrang 31st March-5th April, 2008, pp 126-129.

 

[7] Vu Ngoc Hung, Pham Hong Phuc, “Research and Applications of MEMS Technology at ITIMS-Hanoi University of Technology”, Proceedings of the national conference on Mechanics – Hanoi 8-9th April 2009, pp 40-46.

 

[8] Pham Hong Phuc, Dang Bao Lam, Vu Ngoc Hung, “A Micro Rotational Comb-Drive Actuator and its Applications in Microgearing”, Proceeding of the 5th Vietnam Conference on Mechatronics (VCM2010) – TPHCM 22, 23rd Oct. 2010, pp 115-118.

 

[9] Đặng Bảo Lâm, Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Tuấn Khoa ,Vũ Ngọc Hùng, “Ảnh hưởng sai số tiết diện đến chuyển vị của cấu trúc dầm trong các linh kiện MEMS”, Proceeding of the National congress on Solid Mechanics – Thainguyen 12,13th November 2010, pp 391-397.

 

[10] Nguyễn Tuấn Khoa, Đặng Bảo Lâm, Nguyễn Đình Hướng, Phạm Hồng Phúc, “Mô tơ tuyến tính hai chiều dẫn động bằng bộ kích hoạt nhiệt”, Proceeding of the National congress on Solid Mechanics – Thainguyen 12,13th November 2010, pp 354-359.

 

[11] Nguyễn Tuấn Khoa, Đặng Bảo Lâm, Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Anh Tuấn, “ Micro robot transportation system driven by electro-thermal actuator”, Proceeding of the 6th Vietnam Conference on Mechatronics (VCM2012), Hanoi 14-15 Dec. 2012, pp 747-753

 

[12] Dang Bao Lam, Dinh Khac Toan, Nguyen Tuan Khoa, Pham Hong Phuc, Vu Ngoc Hung, “A novel bi-directional micro rotational motor based on a combination of the electrostatic and electrothermal actuators”, Proceeding of the 6th Vietnam Conference on Mechatronics (VCM2012), Hanoi 14-15 Dec. 2012, pp 802-807

 

[13] Phạm Hồng Phúc, “Thiết kế và chế tạo hệ thống bánh răng kích thước micromet dựa trên công nghệ MEMS”, Tuyển tập hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9 – Tập 4: Cơ học máy. Hà nội 8-9/12/2012. Trang 63-71

 

[14] Đặng Bảo Lâm, Vũ Ngọc Hùng, Phạm Hồng Phúc, “Micro mechanisms in the micro robot system: case studies of the electrostatic micro mechanisms”, Tuyển tập hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9 – Tập 4: Cơ học máy. Hà nội 8-9/12/2012. Trang 72-82

 

[15] Nguyễn Tuấn Khoa, Đặng Bảo Lâm, Đinh Khắc Toản, Phạm Hồng Phúc, “Design and fabrication of micro bi-directional motor driven by electro-thermal actuators”, Tuyển tập hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9 – Tập 4: Cơ học máy. Hà nội 8-9/12/2012. Trang 90-98

 

[16] Đặng Bảo Lâm, Đinh Khắc Toản, Nguyễn Tuấn Khoa, Nguyễn Quang Long, Phạm Hồng Phúc, “Thiết kế, chế tạo cơ cấu cam kích thước micro sử dụng các bộ kích hoạt tĩnh điện”,Tuyển tập hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9 – Tập 4: Cơ học máy. Hà nội 8-9/12/2012. Trang 99-107

 

[17] Đinh Khắc Toản, Đặng Bảo Lâm, Nguyễn Tuấn Khoa, Phạm Hồng Phúc, “Design and fabrication of bi-directional micro motor based on electrostatic effect”, Tuyển tập hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9 – Tập 4: Cơ học máy. Hà nội 8-9/12/2012. Trang 115-119.

 

[18] Nguyễn Mạnh Hà, Đinh Quốc Việt, Đoàn Văn Hiếu, Lê Đức Vượng, Phạm Hồng Phúc, ”Thiết kế tính toán hệ thống kiểm bền uốn cho dầm silicon kích thước micromet”, Tuyển tập hội nghị Tự động hóa toàn quốc lần thứ 2 – VCCA 2013, Đà Nẵng 22-23/11/2013. Trang 571-576.

 

[19] Đoàn Văn Hiếu, Nguyễn Mạnh Hà, Phạm Hồng Phúc, “Phát triển hệ thống thử độ bền uốn dầm silicon kích thước cỡ micromet”, Tuyển tập hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ học. Hà Nội 9/4/2014. Tập 1, trang 51-56.

 

[20] Nguyễn Tiến Dũng, Trần Văn Quân, Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Quang Địch, ”PHÁT TRIỂN VI ĐỘNG CƠ QUAY DẪN ĐỘNG BẰNG BỘ KÍCH HOẠT NHIỆT DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ MEMS”, Tuyển tập hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ học. Hà Nội 9/4/2014. Tập 1, trang 3-8.

 

[21] Dang Bao Lam, Nguyen Tuan Khoa, Nguyen Ngoc Hien, Truong Thanh An, Pham Hong Phuc, “Evaluation of Flexure Hinges in Micro-Mechanisms”, Tuyển tập hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ học. Hà Nội 9/4/2014. Tập 1, trang 119-124.

 

[22] Nguyễn Tuấn Khoa, Đặng Bảo Lâm, Phạm Hồng Phúc, “Một phương pháp đo lực trong vi cơ cấu MEMS”, Tuyển tập hội nghị KHKT Đo lường toàn quốc lần thứ 6, Hà Nội ngày 21, 22 tháng 5 năm 2015. Trang 300-305. Nhà xuất bản KHKT (2015).

 

[23] Dang Bao Lam, Nguyen Tuan Khoa, Pham Hong Phuc, “A micro gripper based on Electrothermal actuators and compliant mechanism”, National Conference on Machines and Mechanisms 2015, TPHCM ngày 30/10-1/11/2015. Trang 360-366.

 

[24] Nguyễn Xuân Hạ, Đặng Bảo Lâm, Phạm Hồng Phúc, “Về các nguyên lý dẫn động sử dụng cho vi robot ”, Tuyển tập Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Tập 2 – Động lực học máy và Robot, Đà Nẵng 3-5/8/2015. Trang 314-323.

 

[25] Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Quang Địch, “Cải tiến và mô phỏng vi động cơ quay kiểu điện nhiệt “. Tuyển tập hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA-2015. Thái Nguyên 22-23/11/2015. Trang 496-501.

 

[26] Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Hoàng Việt, “Vi Động Cơ Tĩnh Điện Dẫn Động Bằng Cánh Mềm“. Tuyển tập hội nghị KHCN toàn quốc lần thứ 2 về Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, Hà Nội 7-8/10/2016. Tập 5: Cơ học máy. Trang 408-412.

 

[27] Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Hồng Phúc, “Nghiên cứu lực đẩy và điều khiển phản hồi vị trí bộ kích hoạt tịnh tiến nhằm ứng dụng cho vi bơm kiểu xy lanh”. Tuyển tập hội nghị KHCN toàn quốc về Cơ khí – Động lực 2016 (NSCMET 2016), Hà Nội 13/10/2016. Tập 2, Trang 78-83.

 

[28] Dang Bao Lam, Bui Thanh Tung, Pham Hong Phuc, “Electrode Geometry in Bipolar Discharge Ion Wind Generator”, The 11th SEATUC Symposium (2017). Hochiminh City, 13-14 March 2017.

 

[29] Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Quang Địch, Phạm Hồng Phúc, ”Mô hình hóa và mô phỏng bộ kích hoạt điện nhiệt hình chữ V”, Tuyển tập hội nghị KHCN toàn quốc lần thứ 2 về Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, Hà Nội 7-8/10/2016. Tập 1: Mô hình hóa các hệ cơ điện tử. Trang 48-51.

 

[30] Hoàng Trung Kiên, Vũ Công Hàm, Nguyễn Văn Toàn, Phạm Hồng Phúc, “Một phương pháp tính toán các đại lượng quy đổi trong phương trình chuyển động của bộ vi kích hoạt điện nhiệt kiểu V-shaped”. Tuyển tập hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X. Hà Nội 8-9/12/2017. Tập 2: Cơ học máy. Trang 694-702.

 

[31] Hoàng Trung Kiên, Trương Đức Phức, Phạm Hồng Phúc*, “Nâng cao tần số làm việc ngưỡng của vi chấp hành điện nhiệt dạng chữ V sử dụng thuật toán tối ưu bầy đàn”. Hội nghị toàn quốc về Cơ học vật rắn lần thứ 15. Thái nguyên 24,25/9/2021. Trang 552-561. ISBN: 978-604-9987-74-8

 

[32] Trương Đức Phức, Hoàng Trung Kiên, Phạm Hồng Phúc, “Nghiên cứu tối ưu hóa thông số đúc phun vỏ thiết bị máy tính bảng”. Hội nghị toàn quốc về Cơ học vật rắn lần thứ 15. Thái nguyên 24,25/9/2021. Trang 769-778. ISBN: 978-604-9987-74-8