TS. Nguyễn Minh Quân

 

Địa chỉ làm việc: C7 – 727M, Đại học Bách Khoa Hà Nội
E-mail: quan.nguyenminh@hust.edu.vn
Điện thoại:
Chức vụ:    Giảng viên

Các môn giảng dạy

  1. Chi tiết máy

Các nghiên cứu quan tâm

  • Robotics
  • Kết cấu cơ khí, phân tích kết cấu máy và hệ thống

Đào tạo

  • Từ 10/2012 đến 10/2013: Thạc sỹ tại trường Đại học Bách khoa – Hà nội
  • Từ 9/2007 đến 6/2012: Kỹ sư tại trường Đại học Bách khoa – Hà nội

Các công trình khoa học tiêu biểu

  • Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Trọng Hiếu, “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống đo nhiệt cắt trong quá trình mài phẳng”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 12 [2013], trang 17-20

Kinh nghiệm

  • Tham gia đề tài “Nghiên cứu đổi mới công nghệ thiết kế và chế tạo dây chuyền sản xuất cáp điện”