PGS. TS. Hoàng Hồng Hải

Địa chỉ làm việc: P 608M, C7- Đại học BKHN, số 1- Đại Cồ Việt, Hà Nội
E-mail: hai.hoanghong@hust.edu.vn
              hoanghai.aoibk@gmail.com
Điện thoại:   
Chức vụ: Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Cơ Khí

Giảng dạy/Teaching

 1. Nhập môn Cơ điện tử
 2. Robot học
 3. Kỹ thuật lập trình cơ điện tử
 4. Xử lý ảnh trong cơ điện tử
 5. Đồ án thiết kế hệ thống Cơ điện tử I
 6. Đồ án thiết kế hệ thống Cơ điện tử II
 7. Đồ án thiết kế hệ thống Cơ điện tử
 8. Đo lường 3D
 9. Đồ án tốt nghiệp cử nhân
 10. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

Lĩnh vực nghiên cứu/Research Arears

 1. Robot vision
 2. Thị giác máy tính
 3. Đo lường quang học
 4. Nghiên cứu ứng dụng xử lý ảnh trong đo lường, kiểm tra
 5. Ứng dụng cơ điện tử y sinh
 6. Hệ thống cơ điện tử thông minh; Tích hợp hệ thống
 7. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý ảnh đo lường 2D,3D
 8. Học máy (Deep learning, Neural Networks) trong cơ điện tử

Đào tạo/Educations

 • Từ 2010 đến 2016: Tiến sỹ, Đại học kỹ thuật quốc gia Đài Bắc – Đài Loan
 • Từ 2008 đến 2010: Thạc sỹ, Đại học khoa học kỹ thuật Minghsin Hinschu – Đài Loan
 • Từ 1997 đến 2002: Đại học, Đại học Bách khoa Hà Nội – Việt Nam

Công trình tiêu biểu/Selected publications

Bài đăng ở tạp chí ISI và Scopus

 1. L. -C.  Chen, H. H. Hai, N. X. Loc and H. -W. Wu., “Novel 3-D object recognition methodology employing curvature-based histogram,” Int. J. of Advanced Robotic Systems (2013) (SCI)
 2. L. -C.  Chen, H. H. Hai, ” Fourier transform profilometry employing novel orthogonal elliptic band-pass filtering for accurate 3-D surface reconstruction,” Precision engineering (2014) (SCI)
 3. T. X. Hung, S.-T. Lin, L. -C. Chen, S.-L. Yeh, and H. H. Hai, “Newton interferometer with  phase-shifting and phase-scanning measurement modes” Sensors   and   Actuators  A:  Physical (2014) (SCI)
 4. T. X. Hung, S.-T. Lin, L. -C. Chen, S.-L. Yeh, and H. H. Hai,” Shearing interference microscope for step-height measurements,” Journal of Microscopy – 2017  (SCI)
 5. H. H. Hai,  L.-C. Chen, S. -T. Lin, S.-L. Yeh, and Y.Ying “Accurate submicron linewidth edge detection using the phase change of a nanoscale shifting laser spot”  Journal of Optics and Laser Technology 2017 (SCI)
 6. Shyh-Tsong Lin, Xuan-Hung Trinh, Hong-Hai Hoang “Detecting phase-type defects of transparent samples using infrared phase- shifting shearing interferometer” Journal of Nondestructive Evaluation 2019 (SCI)
 7. Thanh Tung Vu, Hong Hai Hoang*, Toan Thang Vu, and Ngoc Tam Bui “A Displacement Measuring Interferometer Based on aFrequency-Locked Laser Diode with High Modulation Frequency” Appl. Sci. 2020, 10, 2693 (SCI)
 8. Thanh Tung Vu, Cong Tuan Truong, Toan Thang Vu, Hong Hai Hoang “High-accuracy measurement of radius using frequency-modulated technique for laser diode” Modern Physics Letters B 2020 (SCIE)
 9. Thi Thoa Mac, Cosmin Copot , Chyi-Yeu Lin , Hoang Hong Hai and Clara M. Ionescu “Towards The Development of a Smart Drone Police: Illustration in Traffic Speed Monitoring” IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1487 (2020) 012029 (Scopus)

Bài đăng ở các tạp chí quốc tế; trong nước và hội nghị

 1.   L. -C. Chen, H. H. Hai, S. T. Lin, K.-C. Fan, V. K Rodion, “Optical super-resolution methodology for 3D full field surface profilometry to reconstruction of micro gratings,” Proc. SPIE 9524, International Conference on Optical and Photonic Engineering (icOPEN Singapore 2015).
 2. E. V. Sysoev, Y. V. Chugui, V. K. Rodion, A. V. Ignat, L.-C. Chen, H. H. Hai, K. -C. Fan, “Application of 3D nanorelief sharp-edge detection method in the optical interference microscope” 12th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, Taipei, Taiwan R.O.C, 22 – 25 September 2015.
 3. L. -C.  Chen, H. H. Hai, S.-T. Lin, “Linewidth superresolution measurement using optical edge detection based on phase singularity for nano-scale surface reconstruction”  International Conference on Micro/Nano Optical Engineering – Taiwan (ICOME-T2015)
 4. L. -C.  Chen, H. H. Hai, S.-T. Lin, “Realization of optical nanoscopy by developing novel optical super-resolution detection in white light interferometry,” Conference on Applied & Engineering Physics Hue – Vietnam 2013.
 5. Hoàng Hồng Hải, Trần Thiên Nam “Nghiên cứu hệ thống đóng chai tự động sử dụng công nghệ học sâu” Tạp chí cơ khí số 32020
 6. Le Xuan Cam, Nguyen Van Vinh and Hoang Hong Hai “Research measurement profile of surface revolution by laser scan micrometer method” https://www.ijisrt.com/research-measurement-profile-of-surface-revolution-by-laser-scan-micrometer-method Volume 5 – 2020, Issue 4 – April ISSN No.: 2456-2165
 7. Hoang Hong Hai, Hoang Thanh Tung, Cao Van Hai “Face detection and recognition using raspberry pi 4 base on deep neural networks” Tạp chí cơ khí số 5-2020
 8. Lê Xuân Cam, Nguyễn Văn Vinh, Hoàng Hồng Hải ” Nghiên cứu nâng cao độ chính xác đo độ tròn bằng phương pháp quét laser” Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ VII-2020, page 253, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật.
 9. Lê Xuân Cam, Nguyễn Văn Vinh, Hoàng Hồng Hải ” Nghiên cứu đo biên dạng chi tiết tròn xoay bằng thiết bị quét laser” Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ VII-2020, page 259, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật.

HV cao học/ Master students

NCS/ PhD students

Sách

Giải thưởng/Awards & Honour

Dự án hiện tại /Project

Hợp tác chuyển giao công nghệ (Lab, Đại học, Doanh nghiệp)/ Coperation and Tech. Transfer (Labs., Uni., Companies)