TS. Lê Văn Tuân

Địa chỉ làm việc: Phòng 508M – C7, Đại học Bách Khoa Hà Nội
E-mail: Tuan.levan@hust.edu.vn Tuanlv101@gmail.com
Điện thoại: +84 903 10 01 87
Chức vụ: Giảng viên

Các môn giảng dạy

 1. Công nghệ chế tạo máy (Mechanical Manufacturing Technology)
 2. Công nghệ CNC (CNC Technology)
 3. Thiết kế nhà máy cơ khí (Mechanical Workshop Design)
 4. Kỹ thuật an toàn và môi trường (Engineering and environmental safety)

Các hướng nghiên cứu chính

 1. Các phương pháp gia công cơ khí (Metal Cutting Engineering).
 2. Công nghệ khuôn mẫu (Plastic Mold/Molding Technology).
 3. Công nghệ CAD/CAM/CNC/CAE (CAD/CAM/CNC/CAE Technology).
 4. Tính toán mô phỏng FEM (FEM Simulation).
 5. Gia công micro (Micro-Cutting).
 6. Tính toán thiết kế và điều khiển hệ thống Cơ điện tử.
 7. Tính toán và mô phỏng cơ học vật liệu và kết cấu.

Đào tạo

 • Từ 2005-2010: Học Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Từ 2010-2012: Học Thạc sĩ Đại học Bách Khoa Hà nội
 • Từ 2013-2014: Học Thạc sĩ Học viện Công nghệ Shibaura, Nhật Bản.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Tuân, Lê Quang Trung, Nghiên cứu tính toán mô phỏng trưởng nhiệt độ trong quá trình cắt gọt kim loại bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Tạp chí cơ khí Việt Nam, Số tháng 4 – 2013.