TS. Nguyễn Ngọc Kiên

Địa chỉ làm việc: Phòng 508M – C7, Đại học Bách Khoa Hà Nội
E-mail: kien.nguyenngoc@hust.edu.vn
Điện thoại: 0986.333.357;
Chức vụ: PGĐ – Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo, Nghiên cứu và Đổi mới Công nghệ Cơ khí

Các môn giảng dạy

 • Công nghệ chế tạo máy
 • Đồ gá
 • Gia công tinh
 • Kỹ thuật an toàn và môi trường
 • Tổ chức sản xuất cơ khí
 • Thiết kế nhà máy cơ khí
 • Tự động hóa sản xuất
 • Đồ án môn học CNCTM, CĐT
 • Thực tập kỹ thuật, Thực tập tốt nghiệp, Tốt nghiệp

Các nghiên cứu quan tâm

 • Công nghệ tích hợp cơ điện tử trong thiết kế hệ thống cơ khí
 • Công nghệ truyền thống và các giải pháp nâng cao chất lượng khi gia công
 • Giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng trên các máy gia công CNC
 • Ứng dụng CAD/CAM/CAE và CNC trong chế tạo các sản phẩm cơ khí: thiết kế hệ thống cơ khí, chế tạo thiết bị, khuôn mẫu, gia công bóc tách vật liệu.
 • Điều khiển và quản lý chất lượng bằng giải pháp Taguchi
 • Tối ưu hóa thiết kế
 • Ứng dụng giải pháp trí tuệ nhân tạo tối ưu hóa trong kỹ thuật cơ khí

Đào tạo

 • 1998-2003: Kỹ sư, trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • 2004-2006: Thạc sĩ, trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • 2009-2013: Tiến sĩ, trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • 2006-2007: Nghiên cứu công nghệ cơ khí tại Nhật Bản

Các công trình khoa học tiêu biểu

1. Nguyễn Ngọc Kiên, Trần Văn Địch (2006), Nghiên cứu, xây dựng hệ thống MiniCIM để phục vụ công tác giáo dục và đào tạo. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam tập 282. Nguyễn Ngọc Kiên, Trần Văn Đich (2006), Xây dựng hệ thống bài thí nghiệm trên hệthống miniCIM phục vụ

cho công tác đào tạo-50 năm thành lập trường ĐHBKHN

3. Nguyễn Ngọc Kiên, Trần Văn Địch (2011), Xây dựng mô hình toán học xác định chế độ cắt tối ưu khi phay thép hợp kim trên máy phay CNC, Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc về cơ khí

4. Nguyễn Ngọc Kiên, Trần Văn Địch (2011), Phương pháp mạng trí tuệ nhân tạo xác định mối quan hệ giữa độ nhám bề mặt gia công và chế độ cắt khi phay CNC, Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc về cơ khí

5. Nguyễn Ngọc Kiên, Trần Văn Địch, Vũ Toàn Thắng (2012), The artificial neural network method and artificial evolution method for determining the optiacl technology parameter to macnufacture on CNC milling, Juornal of Science & Technology Technical Universities-No 88, ISSN 0868-3980

6. Nguyễn Ngọc Kiên, Trần Văn Địch, Vũ Toàn Thắng (2013), Phương pháp mạng mờ nơron xác định mối quan hệ thực nghiệm giữa độ nhám bề mặt với chế độ cắt khi gia công trên máy phay CNC, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí

7. Nguyễn Ngọc Kiên, Trần Văn Địch, Vũ Toàn Thắng (2013), Đánh giá mức độ ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt và lực cắt bằng phương pháp Taguchi khi gia công thép hợp kim trên máy phay CNC, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần

8. Nguyễn Ngọc Kiên,Trần Văn Địch, Nguyến Văn Tình, Nguyễn Văn Thiết (2013), Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Robot thăm dò và phát hiện khuyết tật đường ống, Tạp chí cơ khí Việt Nam-số 08

9.Nguyễn Văn Tình, Trần Văn Địch, Nguyễn Trọng Hiếu (2013) Tối ưu hóa thông số công nghệ quá trình ép phun bang phương pháp Taguchi, Tạp chí cơ khí Việt Nam-số 06

10.Nguyễn Ngọc Kiên, Nguyễn Hải Anh (2015) Simulation of dynamic behavior of hovercraft hull strucural subjected to underwater explosion shockwave, kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần.

11.Kien Nguyen Ngoc, Hai Anh Nguyen, Tien Dat Hoang (2016)  A numerical simulation of a rectangular plate resulting from close-in underwater explosion shock, 10th SEATUC Simposium ISSN 182-5796; Shibaura Institute of Technology – Japan

12. Kien Nguyen Ngoc, Hai Anh Nguyen, Tien Dat Hoang (2016) Optimization of critical speed in a rotor dynamic system applying the multiobjectvie genetic algorithms, 10th SEATUC Simposium ISSN 182-5796; Shibaura Institute of Technology – Japan

13. Nguyễn Ngọc Kiên, Phạm Thanh Tùng, Đặng Đức Bình, Bùi Long Vịnh (2016), Xác định chế độcắt tối ưu bằng phương pháp trí tuệnhân tạo để đảm bảo năng suất, chất lượng bềmặt trên trung tâm gia công, kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ Khí – Động Lực ISBN 978-604-95-0040-4

14. Bùi Long Vịnh, Nguyễn Ngọc Kiên, Trần Văn Địch, Lê Đức Bảo (2016), Xác định quan hệ thực nghiệm giữa chế độcắt và chất lượng bềmặt bằng giải thuật PSO trên trung tâm gia công, kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ Khí – Động Lực ISBN 978-604-95-0040-4

15. Dương Tiến Thành, Nguyễn Ngọc Kiên, Bùi Long Vịnh (2016), Ảnh hưởng của chế độcắt và góc nghiêng của dao đến chất lượng bềmặt khi gia công trên trung tâm gia công bằng dao phay cầu, kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ Khí – Động Lực ISBN 978-604-95-0040-4

16. Bùi Long Vịnh, Trần Văn Địch, Nguyễn Ngọc Kiên (2017), Nghiên cứu ảnh hưởng của góc nghiêng dao và chế độ cắt đến lực cắt khi gia công trên trung tâm gia công bằng dao phay cầu, Tạp chí hoa học công nghệ – ĐHCNHN, ISSN 1859-3585 số 39.

17. Bùi Long Vịnh, Nguyễn Ngọc Kiên, Trần Văn Địch (2017), Tối ưu hóa chế độ cắt và góc nghiêng dao khi phay trên trung tâm gia công bằng dao phay cầu, Tạp chí cơ khí Việt Nam ISSN 0866 – 7056 số 5.

18. Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Ngọc Kiên (2017), Thiết kế và tính toán hệ thống hỗ trợ chuyển người khuyết tật chân trong hoạt động đời sống, kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ Khí – Động Lực ISBN: 978 – 604 – 73 – 5602 – 7

19. Nguyễn Ngọc Kiên, Nguyễn Hải Anh, Hoàng Tiến Đạt (2019), Heat transfer simulation for selective laser melting of Ti-6Al-4V powder, Tạp chí cơ khí Việt Nam ISSN 0866 – 7056 số 7.

20. Nguyễn Ngọc Kiên, Trần Ngọc Tiếp, Phạm Văn Hùng (2019), Lập trình tham số để gia công các bề mặt có quỹ đạo phức tạp trên trung tâm gia công CNC 5 trục, Tạp chí cơ khí Việt Nam ISSN 0866 – 7056 số 8.

21. Nguyễn Ngọc Kiên, Nguyễn Hải Anh, Hoàng Tiến Đạt, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Danh Tuyển, Nguyen van Du (2020), Size effect of drill bit on coupled vibrations during high speed micro-drilling process of composite printed circuit board (https://www.scientific.net/MSF.975.217).

22. Hoàng Tiến Đạt, Nguyễn Ngọc Kiên, Nguyễn Văn Trường, Hoàng Thị Hải Yến, Daichi Kurita (2020), Microscopic damage model for fibrous composites considering randomness in constituent materials, The 8th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering (ACMME 2020) ISSN: 1662-9752.

Kinh nghiệm

1. Tham gia nhiều đề tài và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ: đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp nhà nước, chuyển dao công nghệ máy đóng gói tự động, máy CNC, máy bóc long nhãn, máy sấy…

2. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị phục vụ trong lĩnh vực công nghiệp: máy dập chữ tự động (2009), Robot thăm dò và phát hiện khuyết tật đường ống (2011), hệ thống máy cắt gạch bê tông chưng áp tự động (2013)-Tổng công ty Viglacera, máy sấy sử dụng năng lượng sóng viba (2014), máy CNC 3 trục (2015), máy CNC 4 trục (2016), máy CNC5 trục (2017), máy hàn lưới tự động (2017), máy gia công hệ lỗ tấm ván ngoại cỡ xuất khẩu (2017), máy sao chè tự động (2017), máy đóng lô bao xi măng (2017), Máy đánh bóng kính cường lực công nghiệp (2019), máy sát khuẩn tay tự động (2020)…

3. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị phục vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch: máy phay khoan tâm sen liên tục (2012), hệ thống máy cắt miến sợi nhỏ xuất khẩu tự động (2013); máy bóc long nhãn (2014-2015); thiết kế dây chuyền sản xuất phở, bún cho doanh nghiệp tại Đức (2014); cải tiến thiết bị và công nghệ trong qui trình sản xuất miến rong (2014), máy đột hạt cho doanh nghiệp làm ô mai (2016), máy tra hạt tự động (2016), máy chiết xuất tinh dầu (2017), máy lấy tơ sen (2020)…

4. Tham gia hợp tác với các công ty trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và chuyển giao công nghệ: Samsung, Honda, công ty Tân Phát, công ty Hồng Lam, Công ty xi măng Kiên Lương, công ty Hồng Hà…

Học viên cao học

Đã hướng dẫn:

 1. Đỗ Tất Tuấn
 2. Vũ Văn Chương
 3. Nguyễn Thanh Tùng
 4. Dương Tiến Thành
 5. Trần Thanh Tùng
 6. Đặng Đức Bình.

Đang hướng dẫn:

 1. Mai Anh Kiệt
 2. Nguyễn Văn Thùy

Nghiên cứu sinh

Đang cần Nghiên cứu sinh về các lĩnh vực nghiên cứu.