TS. Nguyễn Tiến Quang

 • Địa chỉ làm việc: Phòng 737M – nhà C7,Đại học Bách Khoa Hà Nội, đường Đại Cồ Việt, Hà Nội
 • Email: nguyentien@hust.edu.vn
 • Website:
 • Điện thoại:
 • Chức vụ: Giảng Viên – Phó trưởng khoa

Giảng dạy/Teaching

 • Kỹ thuật cháy
 • Công nghệ biến đổi nhiệt hóa sinh khối
 • Technical Writing and Presentation
 • Đồ án Hệ thống cung cấp nhiệt

Lĩnh vực nghiên cứu/Research Arears

 • Nhiên liệu và quá trình cháy của nhiên liệu
 • Công nghệ nhiệt hóa và ứng dụng của sinh khối trong sản xuất năng lượng
 • Các quá trình dịch chuyển trong vạt liệu lỗ xốp: hấp phụ và khuếch tán.
 • Phương pháp tổng trở điện hóa trong phân tích đặc tính các quá trình hóa học trong vật liệu xốp nano ứng dụng trong các công nghệ như: Solid oxide fuel cells, membranes, catalysts, …
 • Nghiên cứu mô phỏng các thiết bị năng lượng

Đào tạo/Educations

 • 2006: Kỹ sư tại trường Đại học Bách khoa – Hà nội
 • 2008: Thạc sỹ tại trường Đại học Bách khoa – Hà nội

Công trình tiêu biểu/Selected publications

Hội nghị: 

 1. Nguyễn Tiến Quang. Phân tích đặc tính nhiệt của sinh khối phù hợp với công nghệ đồng đốt trong nhà máy nhiệt điện. Hội nghị KH&CN toàn quốc về cơ khí lần VI, Tp. Ho Chi Minh 2021.
 2. Nguyen Tien Quang. An approach to biomass selection based on thermal properties for co-firing technology. AUN/SEED-Net Joint Regional Conference in Transportation, Energy and Mechanical Manufacturing Engineering (RCTEMME2021), Hanoi, 2021.
 3. Nguyen, T. Q.; Glorius, M.; Breitkopf, C.: Transport of Isopropanol in H-ZSM5 by Impedance Spectroscopy. Diffusions-fundamentals.org, Vol. 25 (2016), 2, 1-13
 4. Nguyen, T. Q.; Breitkopf, C.. Determination of diffusion constant of isopropanol in H-ZSM5 by impedance spectroscopy. International Workshop on Impedance Spectroscopy, Chemnitz, Germany, 23. – 25. September 2015.
 5. Nguyen, T. Q.; Breitkopf, C.: Determination of diffusion constant of isopropanol in H-ZSM5 by impedance spectroscopy. International Workshop on Impedance Spectroscopy, Chemnitz, Germany, 23. – 25. September 2015.
 6. Nguyen, T. Q.; Breitkopf, C.. Determination of diffusion constant of isopropanol in H-ZSM5 by impedance spectroscopy. International Workshop on Impedance Spectroscopy, Chemnitz, Germany, 23. – 25. September 2015
Tạp chí quốc gia: 

 1. Nguyễn Tiến Quang. Phân tích đặc tính nhiệt của sinh khối phù hợp với công nghệ đồng đốt trong nhà máy nhiệt điện. Vietnam Mechanical Engineering journal (ISBN 2615-9910), 12(2021), 231-239
 2. Nguyen, Tien-Quang, M. Glorius, and C. Breitkopf. “A New approach to determine gas diffusion coefficients in porous solids by EIS: application for NH3 and CO2 adsorption on zirconia and zeolite type 5A.” Advances in Mathematical Physics 2018 (2018).
 3. Nguyen, Tien Quang, and C. Breitkopf. “Determination of diffusion coefficients using impedance spectroscopy data.” Journal of The Electrochemical Society 165.14 (2018): E826-E831.
 4. Tien Q. Nguyen, M. Glorious and C. Breitkopf. Transport of Isopropanol in H-ZSM5 by Impedance Spectroscopy. Diffusion-Fundamental Journal, 1, 2016.
 5. Nguyen T. Quang and Dang Q. Phu. Simulating processes in the chamber of spray drying. Thermal Heat Science Technology review 2009, 90.
 6. Nguyen T. Quang and Dang Q. Phu. A study experimental process spray drying passion fruit. Industrial review of Vietnam 2009, Sep 2009, 45-47.
 7. Nguyen T. Quang; Dang Q. Phu and Nguyen.D Quang. Mathematical model of heat and mass tranfer process in spray drying. Thermal Heat Science Technology review 2009, 90, 21-24.
 8. Nguyen D. Quang, Dang Q. Phu, Nguyen T. Quang, Tran V. Vang. The volumetric heat transfer coefficient of spray dryer for sugar-rich products. Journal of Science and Technology 2009, 74, 72-77.
 9. Dang Q. Phu, Tran T. Thu Hang, Nguyen T. Quang. A study experimental process spray drying tomato juice. Thermal Energy Review 2010, 17, 9/2010
Văn bằng, sáng chế, giải pháp hữu ích

HV cao học/ Master students

 

NCS/ PhD students

 

Sách

 

Giải thưởng/Awards & Honour

Dự án hiện tại /Project

Hợp tác chuyển giao công nghệ (Lab, Đại học, Doanh nghiệp)/ Coperation and Tech. Transfer (Labs., Uni., Companies)