TS. Trần Đức Toàn

 

Địa chỉ làm việc: C8-106
E-mail: toan.tranduc@hust.edu.vn
Điện thoại: 04 38696165
Fax:  04 38680585
Chức vụ:
– PGĐ – Trung tâm
– Trưởng Bộ môn
– Bộ môn Công nghệ Phần mềm
– Giảng viên chính
–  Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Công nghệ Phần mềm
 • An toàn Thông tin
 • Tương tác người máy

Các nghiên cứu quan tâm

 • Các hệ thống hướng dịch vụ và ứng dụng: chuyển đổi số, e-learning, IoT
 • Các khía cạnh ngoài chức năng của phần mềm: đảm bảo an toàn, rủi ro, dung lỗi, dễ truy cập, tương tác, dùng được
 • Các phương pháp phát triển phần mềm tiên tiến và ứng dụng
 • Phân tích dữ liệu lớn

Giới thiệu

Vũ Thị Hương Giang giảng dạy tại Bộ môn Công nghệ Phần mềm, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bà nhận học vị Tiến sỹ ngành Tin học tại trường Đại học Bách khoa Grenoble, Cộng hoà Pháp năm 2008. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay bao gồm: các hệ thống hướng dịch vụ và ứng dụng (chuyển đổi số, e-learning, IoT), các khía cạnh ngoài chức năng của phần mềm (đảm bảo an toàn, rủi ro, dung lỗi, dễ truy cập, tương tác, dùng được), các phương pháp phát triển phần mềm tiên tiến và ứng dụng. TS. Vũ Thị Hương Giang đã công bố nhiều bài báo trong các tạp chí, hội nghị quốc tế và trong nước, là tác giả / đồng tác giả của nhiều sách khoa học. TS. Vũ Thị Hương Giang là thành viên của nhiều Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia: TCVN/JTC 1 – Công nghệ Thông tin, TCVN/JTC 1/SC 35 – Giao diện người sử dụng, TCVN/JTC 1/SC 27 – Kỹ thuật an ninh, và TCVN/TC 268 – Cộng đồng và thành phố bền vững. TS. Vũ Thị Hương Giang còn là thành viên của ACM, IEEE.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • A Bayesian Critical Path Method for Managing Common Risks in Software Project Scheduling Ngoc-Tuan Nguyen, Quyet-Thang Huynh, Thi-Huong-Giang Vu SoICT, Vol. 9, 2018, pp. 382-388 (SOICT’2018, Danang, Vietnam, 06-07 Dec 2018).
 • Coordination securisee des services Thi-Huong-Giang Vu 2018 Editions universitaires europeennes (21 Feb 2018) – ISBN-13: 978-620-2-27384-8.
 • A Blended Learning in Higher Education: A Case Study of Design and Implementation of ICT course at HUST Thi-Thu-Giang Nguyen, Huy-Cuong Le, Thi-Huong-Giang Vu, IETEC, ’17
 • Hướng dẫn thiết kế website cho người khiếm thị. Vũ Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Thu Trang. NXB ĐH Bách Khoa HN (2015) – ISBN:978-604-938-730-2

DỰ ÁN HIỆN TẠI

 • Hệ thống quản lý biên bản họp
 • Web Assistants: Giám sát web và phát hiện tấn công

Giảng dạy (2018/2019)

 • IT4440: Tương tác người máy
 • IT6460 Quản trị dự án CNTT và quản lý thay đổi
 • IT4442: Giao diện người dùng
 • IT4492: Lập trình cấu trúc
 • IT4883: Phát triển phần mềm phân tán
 • IT3040: Kỹ thuật lập trình