CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KHỐI KỸ THUẬT THỰC TẬP CÓ HƯỞNG LƯƠNG TẠI ĐÀI LOAN

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KHỐI KỸ THUẬT THỰC TẬP CÓ HƯỞNG LƯƠNG TẠI ĐÀI LOAN

 1. Đối tượng tham gia chương trình
  – Sinh viên năm 3, năm 4 đã hoàn thành chương trình học HOẶC sinh viên đã tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Cơ điện – Điện tử
  – Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 450 trở lên
 2.  Chuyên ngành học tại Đài Loan
  – Công nghệ thông tin
  – Kỹ thuật Cơ điện tử
  – Kỹ thuật Điện tử
  – Quản lý Công nghiệp
 3. Quyền lợi tham gia chương trình
  – Doanh nghiệp tại Đài Loan tài trợ miễn giảm 100% học phí cho 2 năm học tại Đài Loan
  – Sinh viên được học tập và trải nghiệm thực tập tại môi trường Quốc tế
  – Trợ cấp lương chi trả được học phí, sinh hoạt phí và ký túc xá trong suốt quá trình học tập tại Đài Loan (Trợ cấp lương nhận tại Đài Loan từ 12-25tr/tháng). 2 năm học tại Đài Loan có thể tiết kiệm được từ 120-150tr
  – Được nhận văn bằng Thạc sĩ Đài Loan công nhận 200 quốc gia trên thế giới và vũng lãnh thổ
  – Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm việc tại doanh nghiệp tại Đài Loan hoặc tại Việt Nam 2 năm với mức lương từ 25-30tr/tháng
 4. Một số hoạt động của sinh viên tại Đài Loan:
  Chia sẻ về môi trường học tập tại Đài Loan: https://www.youtube.com/watch?v=yxAqMS2pPo8&t=17s
  Chia sẻ về Giá trị nhận được khi trải nghiệm tại doanh nghiệp: https://www.youtube.com/watch?v=mUv9efjP9xQ
  Tại sao lại lựa chọn du học Đài Loan: https://www.youtube.com/watch?v=FcT-B8piCkY&t=112s
  Lợi ích của sinh viên sang trải nghiệm tại Đài Loan: https://www.youtube.com/watch?v=H9z1joYjru8&t=2s
  Chia sẻ du học sinh tại Đài Loan: https://youtu.be/iVsFHSngNX4
  Link khảo sát mức độ quan tâm chương trình: https://forms.toomarketer.com/Form/ViewForm?fId=2yJoBLbY98M=