[SME-HỌC BỔNG] ĐĂNG KÝ XÉT HỌC BỔNG PVGAS KỲ 2023.1

[SME-HỌC BỔNG] ĐĂNG KÝ XÉT HỌC BỔNG PVGAS KỲ 2023.1

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký xét học bổng PVGAS kỳ 2023.1)

 

Kính gửi:    Sinh viên ngành Công nghệ Hàn – Trường Cơ khí

     Tổng Công ty khí Việt Nam-CTCP đã ký Thỏa thuận tài trợ 10 (mười) suất học bổng mỗi học kỳ, 03 suất trị giá 6 triệu đồng, 04 suất trị giá 5 triệu đồng và 03 suất trị giá 4 triệu đồng (xếp theo thứ tự), 02 (hai) học kỳ trong một năm học, dành cho sinh viên ngành Công nghệ Hàn, Khoa Cơ khí Chế tạo máy, Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội.

    Được sự uỷ nhiệm của PVGAS, bắt đầu từ năm học 2022 – 2023, Trường Cơ khí sẽ tiến hành xét học bổng theo HỌC KỲ cho những sinh viên ngành Công nghệ Hàn đạt thành tích xuất sắc trong học tập và có tinh thần vượt khó. Đây không chỉ là nguồn tài chính khuyến khích sinh viên nỗ lực hơn trong học tập và nghiên cứu, mà còn là tiền đề để các sinh viên này được tiếp cận và có cơ hội thực tập, việc làm tại PVGAS.

     Để xét và trao học bổng học kỳ 2023.1, sinh viên đăng ký xét Học bổng chú ý các vấn đề cụ thể như sau:

 1. Đối tượng nhận học bổng:

Sinh viên ngành Công nghệ Hàn, Khoa Cơ khí Chế tạo máy, Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội cho các đối tượng sau:

 • Các sinh viên ngành Công nghệ Hàn có kết quả học tập tốt nhất (xếp theo thứ tự) của học kỳ 2023.1, kết quả học tập tính theo quy chế của Đại học Bách khoa Hà Nội và có xác nhận của Ban Đào tạo.
 • Các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt được thành tích học tập đáng khuyến khích. Hoàn cảnh khó khăn phải có Giấy xác nhận của địa phương, kết quả học tập tính theo quy chế của Đại học Bách khoa Hà Nội và có xác nhận của Ban Đào tạo.
 • Ưu tiên các sinh viên có các thành tích khác như nghiên cứu khoa học, thi Olympic,…
 1. Giá trị học bổng: 
 • Mức 1: trị giá 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng), dành cho 03 sinh viên đứng thứ 1, 2, 3 trong danh sách xếp hạng theo kết quả học tập
 • Mức 2: trị giá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng), dành cho 04 sinh viên đứng thứ 4, 5, 6, 7 trong danh sách xếp hạng theo kết quả học tập
 • Mức 3: trị giá 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng), dành cho 03 sinh viên đứng thứ 8, 9, 10 trong danh sách xếp hạng theo kết quả học tập
 1. Tiêu chí xét Học bổng:

– Sinh viên năm thứ 3, 4 và 5 (đối với hệ 5 năm) và sinh viên năm hết thứ 3 và 4 (đối với hệ 4 năm) ngành Công nghệ Hàn.

– Điểm trung bình học kỳ 2023.1 (theo cách tính và có xác nhận của Ban Đào tạo).

– Điểm trung bình tích lũy (CPA) (tiêu chí tham khảo).

– Đạo đức tốt, không chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào trong quá trình học tập.

– Chưa nhận bất kỳ học bổng nào khác, ngoài học bổng dành cho sinh viên xét theo chế độ chính sách của ĐH Bách Khoa Hà Nội (nếu có).

 1. Hồ sơ xét Học bổng, gồm có:

– 01 Đơn đăng ký xét Học bổng PVGAS (Theo mẫu 01).

– 02 Bảng điểm học kỳ 2023.1 (có xác nhận của Ban Đào tạo).

– Giấy xác nhận của địa phương đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

 1. Thời gian nhận hồ sơ và xét Học bổng:

– Nhận hồ sơ: từ ngày 18/04/2024 đến hết ngày 03/05/2024. Sinh viên nộp bản cứng và bản mềm hồ sơ cho Thầy Bùi Văn Hạnh – Trưởng NCM Hàn & CNKL (0913507234 Zalo).

– Xét hồ sơ: từ ngày 04/05/2024 đến ngày 15/05/2024.

– Công bố danh sách sinh viên đạt Học bổng: 20/05/2024.

– Lễ trao Học bổng dự kiến: sẽ thông báo sau.

 1. Địa điểm nộp hồ sơ

– Thầy Bùi Văn Hạnh – Phòng M511, Nhà C7, ĐHBK Hà Nội (Văn phòng NCM Hàn & Công nghệ kim loại).

 • ĐT: 0913 507 234
 • Email: hanh.buivan@hust.edu.vn

– Sinh viên có thể tham khảo thêm thông tin và tải các mẫu đơn đăng ký: Mẫu đơn xin xét Học bổng PVGAS.docx

Facebook: Bộ môn Hàn & Công nghệ kim loại, Viện Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội