THÔNG BÁO CHÍNH THỨC KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG TECHNOKOM HỌC KỲ 20201

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG TECHNOKOM HỌC KỲ 20201

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Cơ Khí- ĐHBKHN với doanh nghiệp. Vừa qua, Viện Cơ khí, cùng bộ môn Công nghệ Hàn và Công ty cổ phần TECHNOKOM đã tiến hành xét  tài trợ 06 suất học bổng/học kỳ, trị giá 5 triệu đồng/suất nhằm động viên, khuyến khích và hỗ trợ tài chính cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Hàn thuộc Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Dưới đây là kết quả xét duyệt học bổng học kỳ 20201.