Tuyển sinh cao học

THÔNG BÁO

Hiện nay Trường ĐHBKHN đang thực hiện công tác tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019. Phòng tuyển sinh xin gửi thầy/cô thông báo tuyển sinh thạc sĩ và chính sách học bổng dành cho thạc sĩ nghiên cứu trong các link đính kèm. Viện Cơ Khí xin thông báo tới các cựu sinh viên,  các bạn sinh viên vừa bảo vệ đồ án và chia sẻ thông tin này:
 


Trân trọng,
Viện Cơ Khí