Danh sách cán bộ

ROBOT

        Nhóm chuyên môn Robot hiện có 7 cán bộ, trong đó có 1 phó giáo sư, 5 tiến sỹ và 1 thạc sỹ. 

Lĩnh vực hoạt động của nhóm chuyên môn là đào tạo trong các lĩnh vực: 

  • Các hệ thống đo lường chính xác trong cơ điện tử;
  • Thị giác máy và thị giác robot;
  • Hệ thống tự động phân loại và kiểm tra ngoại quan sản phẩm; 
  • Phát triển cảm biến xúc giác cho robot; 
  • Phát triển phương pháp điều khiển tương tác thông minh cho robot;  
  • Phát triển hệ thống mobile robot; 
  • Phát triển robot dạng người; 
  • Robot trợ giúp người khuyết tật.

Trưởng NCM: PGS.TS. Nguyễn Thành Hùng 

 Liên hệ 

NCM ROBOT 

Phòng 712M – C7, Đại Học Bách Khoa Hà Nội 

Email: hung.nguyenthanh@hust.edu.vn