[SME-TS2024] CHÀO ĐÓN CÁC IDOL XTTN 2024

Thời gian bắt đầu: 8:15 am 07/07/2024

Thời gian kết thúc: 11:45 am 07/07/2024

Địa điểm: Hội trường tầng 10 - Thư viện Tạ Quang Bửu

       Hòa chung với niềm vui của các bạn thí sinh đã trúng tuyển sớm vào đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Cơ khí sẽ tổ chức buổi gặp mặt thân mật nhằm giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về các ngành học đã lựa chọn, cũng như được giao lưu với các Thầy Cô, các Doanh nghiệp, các anh chị sinh viên đang học tập tại nhà trường và các cựu sinh viên đã tốt nghiệp.
🎊 Nội dung chương trình
– Sơ đồ đại học Bách khoa Hà Nội:
– Sơ đồ hướng dẫn lên hội trường tâng 10 – Thư viện Tạ Quang Bửu
– Tòa nhà C7 – Đại bản doanh của trường Cơ khí – ĐHBKHN