SEMINAR KHOA HỌC TRƯỜNG CƠ KHÍ

Thời gian bắt đầu: 2:00 pm 03/10/2023

Thời gian kết thúc: 4:00 pm 03/10/2023

Địa điểm: P702 - Thư viện Tạ Quang Bửu

         Trường Cơ khí, ĐHBKHN tổ chức seminar giới thiệu về nội dung nghiên cứu của GS Philippe Lours, Trường IMT MINES ALBI (France)
  1. Nội dung: “Ứng dụng của vật liệu kim loại trong phương tiện giao thông” (Phần 2)
                      “An Introduction to metallic materials for transport applications” (Part 2)
  2. Thời gian: Từ 14h00 ngày thứ Ba, 03/10/2023
  3. Địa điểm: P.702 Thư viện Tạ Quang Bửu

Kính mời thầy cô giáo và các bạn sinh viên CTTT KT Ô tô và 02 CTĐT KTHK, CKHK đến tham gia buổi hội thảo.