KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Thời gian bắt đầu: 8:00 am 20/09/2021

Thời gian kết thúc: 11:59 pm 24/09/2021

Địa điểm: HOME-BASED (Online)

Giới thiệu

Trên thế giới kiểm định chất lượng giáo dục đã được hình thành và phát triển từ lâu ở Hoa Kỳ và Bắc Mỹ ra đời từ cuối thế kỷ 19. Hoạt động kiểm định bao gồm tự đánh giá, đánh giá ngoài và đánh giá của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục để công nhận/không công nhận cơ sở giáo dục đạt chuẩn kiểm định. Hiện nay, hoạt động kiểm định càng trở nên phổ biến ở trên toàn thế giới bởi đây là một công cụ hiệu quả giúp các trường kiểm soát và đảm bảo chất lượng đào tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Tổ chức kiểm định về cơ sở giáo dục thế giới như Hội đồng cấp cao về kiểm định nghiên cứu và giáo dục (HCÉRES) của Cộng hòa Pháp, FIBAA… kiểm định chương trình như ABET, CTI, ACBSP, IET…và  trong khu vực Đông Nam Á phổ biến là đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

Tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo trên cơ sở việt hóa bộ tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo phiên bản thứ 3 của mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA). Bên cạnh kiểm định của các tổ chức trong nước, Bộ GD&ĐT khuyến khích các trường kiểm định theo tiêu chí quốc tế như tổ chức ABET, CTI, FIBAA, ACBSP, AUN-QA…. Đạt được nhiều kiểm định quốc tế, thì uy tín của hệ thống giáo dục đại học của nước ta càng được nâng cao, từng bước đưa hoạt động chất lượng vào nề nếp, nâng tầm giáo dục Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới.

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA và ABET

AUN-QA (ASEAN University Network-Quality Assurance) mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á, hiện có 118 thành viên thuộc 10 nước và ở Việt Nam bao gồm 36 thành viên.  AUN-QA đã ban hành 02 bộ tiêu chuẩn cho đánh giá cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo. Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA  bao gồm 11 tiêu chuẩn, được thực hiện theo chu kỳ 5 năm.  Được công nhận đánh giá AUN-QA sẽ đem lại cơ hội rất lớn cho cơ sở giáo dục như sự khẳng định chất lượng giáo dục đào tạo đối với với xã hội và các bên liên quan, tạo lợi thế cho hoạt động trao đổi sinh viên sinh viên, giảng viên giữa các trường đại học trong khu vực và từng bước khẳng định chất lượng, uy tín của cơ sở giáo dục trong khu vực.

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) là  Hội đồng Kiểm định Kỹ sư và Công nghệ, được thành lập từ năm 1932, là tổ chức kiểm định của Mỹ có uy tín trên thế giới về các lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ, Điện toán và Khoa học ứng dụng. Bộ tiêu chuẩn của ABET bao gồm 8 tiêu chuẩn, được thực hiện theo chu kỳ 6 năm. Đạt được kiểm định ABET không chỉ là khẳng định chất lượng, uy tín của các cơ sở giáo dục đào tạo ở Việt Nam mà còn là nền giáo dục đại học Việt Nam với hệ thống giáo dục trên thế giới.

Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường ĐHBK HN

Để có thể khẳng định vị thế và hội nhập với thế giới, ĐHBK Hà Nội đã xây dựng chiến lược nâng cao chất lượng để hướng đến các kiểm định khu vực và thế giới. Ngày 12/6/2017, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội được Hội đồng cấp cao HCERES của Pháp  kết luận đánh giá đạt chuẩn kiểm định trường đại học với hiệu lực 5 năm. Trong số các chương trình đào tạo liên kết với các đối tác quốc tế, Trường ĐHBK Hà Nội có 3 chương trình kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) do Chính phủ Pháp tài trợ theo nghị định thư giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pháp ký ngày 12/11/1997 và bắt đầu triển khai từ năm 1999. Các chương trình đào tạo này đã được CTI và ENAEE đánh giá, công nhận ở các giai đoạn 2004-2010, 2010-2016 và 2016-2022. Trường cũng  đã thực hiện Tự đánh giá 02 chương trình tiên tiến là Cơ điện tử và KH&KT Vật liệu theo tiêu chuẩn ABET năm 2012-2013.

Ngoài ra, từ tháng 11/2015, Trường ĐHBK Hà Nội đã trở thành thành viên của Tổ chức đảm bảo chất lượng AUN-QA và đã có 8 chương trình được cấp giấy chứng nhận đánh giá ngoài đạt kết quả theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Tháng 7/2017: Tự đánh giá và kiểm toán bên ngoài của 3 chương trình nâng cao về Cơ điện tử, Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật và Kỹ thuật Y sinh dựa trên các tiêu chí AUN. Để đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực về giáo dục và đào tạo đại học, Viện Cơ khí cũng đã thực hiện các hoạt động khác nhau để xem xét và tự đánh giá các chương trình đào tạo đại học.

Vào tháng 10/2017, Tự đánh giá và Kiểm định bên ngoài 2 chương trình về Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Điện tử Viễn thông, Kỹ thuật Hóa học và Điện tử Viễn thông

Năm 2018 HUST đã thực hiện thêm 8 báo cáo Tự đánh giá AUN-QA bao gồm Kỹ thuật in, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật sinh học, Kỹ thuật thực phẩm.

Vào tháng 6/2019 bốn chương trình tiếp theo được đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA là Cơ khí Động lực, Kỹ thuật Sinh học, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Thông qua công tác kiểm định chất lượng, các trường đại học đang dần hoàn thiện công tác quản trị đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và thu hút ngày càng nhiều người học hơn.

Hoạt động kiểm định các chương trình đào tạo tại Viện Cơ khí

Lợi ích cao nhất của đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA là cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo. Kết quả đánh giá này sẽ là một bức tranh chi tiết mô tả chất lượng của chương trình. Từ đó, Nhà trường sẽ có những kế hoạch hành động cụ thể để từng bước cải tiến nâng cao chất lượng.

Như vậy, người hưởng lợi đầu tiên từ hoạt động kiểm định chất lượng chương trình này chính là sinh viên. Sinh viên sẽ được hưởng một chương trình đào tạo có chất lượng được cải tiến liên tục, trên tất cả các khía cạnh như khung chương trình, các môn học, giảng viên và hoạt động giảng dạy, hoạt động hỗ trợ sinh viên. Và không chỉ sinh viên có lợi, các bên liên quan khác như giảng viên, nhà tuyển dụng đều có lợi. Cụ thể là nhà tuyển dụng có cơ hội sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao hơn, còn giảng viên được giảng dạy cho đối tượng là các sinh viên giỏi, được nghiên cứu và giảng dạy trong môi trường mang tính quốc tế, đặc biệt là có thêm cơ hội giao lưu học hỏi với các đối tác quốc tế và cũng tự hoàn thiện mình để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Tháng 7/2017, Chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ điện tử đã được đánh giá và đạt tiêu chuẩn AUN-QA.

Tháng 10/2017, Chương trình đào tạo Tiên Tiến Kỹ thuật Cơ điện tử đã được đánh giá và đạt tiêu chuẩn AUN-QA.

Từ tháng 6 – 10/2020, Viện Cơ khí đã thực hiện chuẩn bị việc đánh giá kiểm định chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí theo chuẩn AUN-QA. Trong đó, từ ngày 20-24/9/2021, đoàn đánh giá nội bộ sẽ thực hiện đánh giá chương trình Kỹ thuật cơ khí theo hình thức HOME-BASED

Trong thời gian tới Viện Cơ khí -Trường Đại học Bách Khoa Hà nội sẽ kiểm định các chương trình tài năng cơ điện tử, chương trình đào tạo cơ điện tử hợp tác với Đại học Nagaoka Nhật Bản (ME-NUT) và Đại học Hannover Lebnitz Cộng Hòa Liên Bang Đức (ME-LUH).