HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ – ĐỘNG LỰC LẦN THỨ XVI

Thời gian bắt đầu: 8:30 am 15/10/2023

Thời gian kết thúc: 11:30 am 15/10/2023

Địa điểm: Hội trường lớn Trường đại học Giao thông vận tải

Hội nghị khoa học và công nghệ Cơ khí – Động lực lần thứ 16, năm 2023

  •  Thời gian: 8h30 đến 11h30 ngày 15/10/2023 (Chủ nhật)
  •  Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đại học Giao thông vận tải

Chương trình cụ thể: Chuong trinh Hoi nghi CKDL16 (Final)