Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 38

Thời gian bắt đầu: 9:00 am 21/05/2021

Thời gian kết thúc: 12:00 pm 21/05/2021

Địa điểm: ĐHBKHN

Trân trọng kính mời: các thầy cô, các em sinh viên và những người quan tâm

Tới tham dự Hội nghị SVNCKH lần thứ 38 Viện Cơ Khí, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Thời gian:  Sáng thứ sáu ngày 21 tháng 5 năm 2021

Hình thức: Online (qua MS. Team)

Nội dung cho từng phân ban:

  • Phân ban kỹ thuật cơ khí

    • Thời gian: 9h00’, Sáng thứ sáu ngày 21 tháng 5 năm 2021
    • Link tham dư: các em xem tại đây.
  • Phân ban kỹ thuật cơ điện tử

    • Thời gian: 9h00’, Sáng thứ sáu ngày 21 tháng 5 năm 2021
    • Link tham dư: các em xem tại đây.