MEETING GIỮA TRƯỜNG CƠ KHÍ VÀ GS. Patrick Kwon ĐẠI HỌC MICHIGAN

Thời gian bắt đầu: 2:30 pm 27/12/2022

Thời gian kết thúc: 4:00 pm 27/12/2022

Địa điểm: Phòng hội thảo Trường Cơ khí - C10 - 307

Thông báo về buổi meeting giữa trường Cơ khí và GS. Patrick Kwon đến từ Đại học Michigan.

Thời gian: từ 14:30, ngày 27/12/2022
Địa điểm: C10_307
Nội dung:         
  • Các dự án của Giáo sư Patrick Kwon và các giáo sư khác tại MSU,
  • Cơ hội học bổng tại MSU.

Kính mời các thầy cô đến tham dự.