Phân công ĐATN 20183

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 01/01/1970

Thời gian kết thúc: 12:00 am 01/01/1970

Địa điểm:

DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐATN 20183
Mã HP Tên HP Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Bộ môn HD
ME4441 ĐATN cử nhân 20110059 Đoàn Ngọc Hoàng Bảo 02/20/1993 KT cơ khí 4-K56 MCX
ME4441 ĐATN cử nhân 20110158 Phạm Văn Dương 06/21/1993 KT cơ khí 5-K56 Dao
ME4441 ĐATN cử nhân 20111055 Nguyễn Hoàng San 09/04/1993 KT cơ khí 4-K56 Dao
ME4441 ĐATN cử nhân 20110769 Lê Hoàng Thạch 07/26/1993 KT cơ khí 2-K56 CNCTM
ME4441 ĐATN cử nhân 20143979 Ngô Quang Thanh 11/08/1996 Kỹ thuật cơ khí 6 K59 CNCTM
ME4441 ĐATN cử nhân 20110888 Trần Văn Trường 09/18/1993 KT cơ khí 8-K56 Dao
ĐATN cử nhân
ME4992 ĐATN cử nhân 20155050 Nguyễn Quang Anh 02/18/1997 CN- Cơ điện tử 2 K60 CĐT
ME4992 ĐATN cử nhân 20146041 Trần Tuấn Anh 04/26/1996 CN- Cơ điện tử 2 K59 CĐT
ME4992 ĐATN cử nhân 20155117 Tạ Văn Bắc 10/29/1997 CN- Cơ điện tử 1 K60 CĐT
ME4992 ĐATN cử nhân 20146090 Nguyễn Duy Công 07/20/1996 CN- Cơ điện tử 1 K59 GCAL
ME4992 ĐATN cử nhân 20155323 Phạm Trọng Đại 07/30/1997 CN- Cơ điện tử 2 K60 MMS
ME4992 ĐATN cử nhân 20155326 Nguyễn Văn Đạo 11/10/1997 CN- Cơ điện tử 1 K60 CNCTM
ME4992 ĐATN cử nhân 20155368 Nguyễn Công Đô 05/09/1996 CN- Cơ điện tử 1 K60 MMS
ME4992 ĐATN cử nhân 20155275 Nguyễn Mạnh Dũng 07/30/1997 CN- Cơ điện tử 2 K60 MMS
ME4992 ĐATN cử nhân 20155284 Phùng Đức Dũng 06/04/1997 CN- Cơ điện tử 2 K60 CĐT
ME4992 ĐATN cử nhân 20146123 Luyện Minh Duy 11/24/1996 CN- Cơ điện tử 1 K59 CNCTM
ME4992 ĐATN cử nhân 20155255 Nguyễn Tiến Duy 02/28/1997 CN- Cơ điện tử 2 K60 DAO
ME4992 ĐATN cử nhân 20155434 Tạ Văn Giang 02/04/1997 CN- Cơ điện tử 2 K60 DAO
ME4992 ĐATN cử nhân 20135433 Nguyễn Văn Hà 07/10/1995 CN-KT Cơ điện tử 01 K58 CNCTM
ME4992 ĐATN cử nhân 20155441 Vũ Trọng Hay 10/23/1997 CN- Cơ điện tử 2 K60 MMS
ME4992 ĐATN cử nhân 20146272 Lê Minh Hiếu 07/17/1996 CN- Cơ điện tử 2 K59 HÀN
ME4992 ĐATN cử nhân 20125125 Hoàng Minh Hoàn 10/15/1994 CN-KT cơ điện tử K57 MMS
ME4992 ĐATN cử nhân 20135713 Cao Văn Hùng 07/27/1995 CN-KT Cơ điện tử 01 K58 CĐT
ME4992 ĐATN cử nhân 20146362 Nguyễn Văn Hùng 09/17/1996 CN- Cơ điện tử 1 K59 MCX
ME4992 ĐATN cử nhân 20135729 Trần Văn Hùng 11/14/1995 CN-KT Cơ điện tử 01 K58 MMS
ME4992 ĐATN cử nhân 20135781 Nguyễn Tuấn Khanh 10/02/1994 CN-KT Cơ điện tử 01 K58 CĐT
ME4992 ĐATN cử nhân 20159845 Đặng Xuân Kiên 02/14/1993 CN-KT Cơ điện tử 01 K58 HÀN
ME4992 ĐATN cử nhân 20155877 Nguyễn Văn Kiên 08/05/1997 CN- Cơ điện tử 1 K60 CUD
ME4992 ĐATN cử nhân 20155949 Tăng Vũ Diệu Linh 12/21/1997 CN- Cơ điện tử 2 K60 MMS
ME4992 ĐATN cử nhân 20146459 Khương Đình Lộc 08/28/1996 CN- Cơ điện tử 1 K59 MMS
ME4992 ĐATN cử nhân 20135957 Bùi Đức Lương 08/13/1995 CN-KT Cơ điện tử 02 K58 DAO
ME4992 ĐATN cử nhân 20156018 Nguyễn Thanh Mai 12/15/1997 CN- Cơ điện tử 2 K60 GCAL
ME4992 ĐATN cử nhân 20152450 Nguyễn  Minh 09/29/1993 Kỹ thuật cơ khí 1 K60 CNCTM
ME4992 ĐATN cử nhân 20146497 Đặng Đức Nam 02/03/1995 CN- Cơ điện tử 2 K59 MCX
ME4992 ĐATN cử nhân 20156192 Trịnh Văn Nhàn 05/14/1997 CN- Cơ điện tử 2 K60 GCAL
ME4992 ĐATN cử nhân 20156316 Hồ Sỹ Quân 08/22/1997 CN- Cơ điện tử 1 K60 MMS
ME4992 ĐATN cử nhân 20146580 Mai Đức Quân 12/21/1996 CN- Cơ điện tử 2 K59 CNCTM
ME4992 ĐATN cử nhân 20156309 Nguyễn Văn Quang 04/21/1997 CN- Cơ điện tử 2 K60 MMS
ME4992 ĐATN cử nhân 20125242 Trần Quốc Quang 09/02/1993 CN-CN chế tạo máy K57 DAO
ME4992 ĐATN cử nhân 20156337 Dương Đình Quyền 11/26/1997 CN- Cơ điện tử 1 K60 CNCTM
ME4992 ĐATN cử nhân 20156368 Nguyễn Minh Sang 04/14/1997 CN- Cơ điện tử 2 K60 MMS
ME4992 ĐATN cử nhân 20156385 Đoàn Văn Sơn 11/06/1997 CN- Cơ điện tử 2 K60 CĐT
ME4992 ĐATN cử nhân 20156413 Nguyễn Mạnh Tài 06/20/1997 CN- Cơ điện tử 1 K60 MMS
ME4992 ĐATN cử nhân 20136367 Hoàng Văn Thanh 09/09/1995 CN-KT Cơ điện tử 02 K58 CĐT
ME4992 ĐATN cử nhân 20156552 Đinh Công Thuận 04/10/1997 CN- Cơ điện tử 2 K60 GCAL
ME4992 ĐATN cử nhân 20125311 Phạm Văn Toàn 09/23/1994 CN-KT cơ điện tử K57 DAO
ME4992 ĐATN cử nhân 20156757 Lương Minh Tuấn 06/17/1997 CN- Cơ điện tử 1 K60 CĐT
ME4992 ĐATN cử nhân 20146777 Nguyễn Anh Tuấn 07/20/1996 CN- Cơ điện tử 1 K59 CNCTM
ME4992 ĐATN cử nhân 20125341 Phạm Anh Tuấn 07/27/1994 CN-KT cơ điện tử K57 MCX
ME4992 ĐATN cử nhân 20156771 Tạ Xuân Tuấn 06/18/1997 CN- Cơ điện tử 1 K60 Hình họa
ME4992 ĐATN cử nhân 20156805 Đỗ Thanh Tùng 11/11/1997 CN- Cơ điện tử 1 K60 GCAL
ME4992 ĐATN cử nhân 20156861 Nguyễn Quốc Việt 06/03/1997 CN- Cơ điện tử 1 K60 CĐT
ĐATN cử nhân
ME4993 ĐATN cử nhân 20159673 Lê Văn Dung 05/23/1996 Cơ khí (Vũng Áng) – K59 HÀN
ME4993 ĐATN cử nhân 20135104 Nguyễn Mạnh Bảo 10/15/1994 CN-CTM 02 K58 Dao
ME4993 ĐATN cử nhân 20159668 Dương Văn Bình 10/20/1996 Cơ khí (Vũng Áng) – K59 HÀN
ME4993 ĐATN cử nhân 20146065 Nguyễn Thế Bôn 09/24/1996 CN- CTM K59 CNCTM
ME4993 ĐATN cử nhân 20135158 Nguyễn Thành Chung 02/28/1995 CN-CTM 02 K58 Dao
ME4993 ĐATN cử nhân 20135161 Phạm Văn Chung 10/20/1995 CN-CTM 02 K58 MMS
ME4993 ĐATN cử nhân 20135308 Trần Văn Đại 03/12/1995 CN-CTM 02 K58 CNCTM
ME4993 ĐATN cử nhân 20125039 Nguyễn Tuấn Danh 06/05/1994 CN-CN chế tạo máy K57 CNCTM
ME4993 ĐATN cử nhân 20149805 Nguyễn Văn Đức 07/27/1994 58CKHT HÀN
ME4993 ĐATN cử nhân 20146211 Nguyễn Việt Đức 05/05/1996 CN- CTM K59 MMS
ME4993 ĐATN cử nhân 20135283 Trịnh Nguyễn Việt Dũng 10/14/1995 CN-CTM 02 K58 MCX
ME4993 ĐATN cử nhân 20149811 Nguyễn Văn Huy 05/07/1994 58CKHT HÀN
ME4993 ĐATN cử nhân 20159679 Lê Đăng Khương 03/17/1996 Cơ khí (Vũng Áng) – K59 CNCTM
ME4993 ĐATN cử nhân 20125179 Vũ Ngọc Lâm 06/06/1994 CN-CN chế tạo máy K57 CNCTM
ME4993 ĐATN cử nhân 20146487 Nguyễn Công Minh 01/28/1996 CN- CTM K59 MMS
ME4993 ĐATN cử nhân 20159683 Nguyễn Đình Nam 03/18/1996 Cơ khí (Vũng Áng) – K59 HÀN
ME4993 ĐATN cử nhân 20136056 Nguyễn Hữu Nam 05/16/1994 CN-CTM 02 K58 GCAL
ME4993 ĐATN cử nhân 20156241 Trần Quang Phú 08/09/1997 CN- CTM 2 K60 CNCTM
ME4993 ĐATN cử nhân 20125235 Phạm Văn Phúc 02/01/1994 CN-CN chế tạo máy K57 CNCTM
ME4993 ĐATN cử nhân 20146560 Đoàn Thị Phương 04/24/1996 CN- CTM K59 CNCTM
ME4993 ĐATN cử nhân 20159688 Phạm Vũ Sang 04/18/1996 Cơ khí (Vũng Áng) – K59 HÀN
ME4993 ĐATN cử nhân 20115288 Phùng Ngọc Sơn 11/28/1993 CN chế tạo máy 2 -K56 CNCTM
ME4993 ĐATN cử nhân 20159690 Lê Khắc Thảo 04/22/1996 Cơ khí (Vũng Áng) – K59 HÀN
ME4993 ĐATN cử nhân 20125309 Nguyễn Đức Toàn 04/15/1994 CN-CN chế tạo máy K57 CNCTM
ME4993 ĐATN cử nhân 20149822 Phan Trọng Tường 01/06/1994 58CKHT HÀN
ME4993 ĐATN cử nhân 20149824 Đồng Tuấn Vũ 05/18/1995 58CKHT HÀN
ME4358 20110596 Nguyễn Xuân Phương KT Cơ điện tử 2-K56 CUD
me4366 ĐATN KSTN 20143164 Hoàng Trung Nghĩa KSTN – Cơ điện tử K59 CUD
| | Hide
ME5115 ĐATN Kỹ sư CĐT 20140732 Nguyễn Kim Duy Cơ điện tử 2 K59 CUD
ME5115 ĐATN kỹ sư CĐT 20142420 Nguyễn Trung Kiên Cơ điện tử 2 K59 CUD