SEMINAR Nghiên cứu khoa học – Trường Cơ khí

Thời gian bắt đầu: 10:30 am 10/02/2023

Thời gian kết thúc: 12:30 pm 10/02/2023

Địa điểm: Văn phòng Trường Cơ khí - C10 - 307

    Trường Cơ khí tổ chức buổi hội thảo nghiên cứu khoa học tháng 1:

  • Địa điểm: VP Trường – C10 – 307
  • Thời gian: Thứ 6 ngày 10/02/2023
Thời Gian   Diễn Giả Tiêu Đề/Sự kiện
10:30-11:00 TS. Đinh Công Trường Computational Aircraft Propulsion and Future Applications.
11:00-11:30 TS. Cao Xuân Bình Application of Laser and The Importance of Automatic Real-Time Focus Control System for Use in Laser Micromachining.
11:30-12:00  

Thảo luận

 

Trao đổi thảo luận (Có ăn nhẹ)

Kính mời Quý Thầy/Cô đăng ký tham dự buổi Seminar Nghiên Cứu Khoa Học của Trường Cơ Khí theo đường link dưới đây.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qxA8Sxdh-qiNR4hErntZv3Rp1KV8PCzbL1DKxYgBoTo/edit?usp=sharing