[SEMINAR] TRAO ĐỔI HỢP TÁC NGHIÊN CỨU GIỮA TRƯỜNG CƠ KHÍ VÀ CÔNG TY DRIMAES

Thời gian bắt đầu: 8:30 am 10/02/2023

Thời gian kết thúc: 10:00 am 10/02/2023

Địa điểm: P.702 Thư viện Tạ Quang Bửu

Trường Cơ khí tổ chức buổi hội thảo trao đổi hợp tác nghiên cứu với công ty Drimaes.

Thời gian: 8h30 đến 10h00, ngày 10/02/2023

Địa điểm: Phòng 702, Thư viện Tạ Quang Bửu

Nội dung: 

– Introduction session from DRIMAES: Mr. Chris Koo (offline at HUST), Mr. Peter Han (online via https://meet.google.com/aet-tzcy-upw ) (professors and Automotive Engineering students of SME will participate)

– Short presentation of SME on Elitech Automotive Program and some research topics: Assoc. Nguyen The Luong –  Elitech Automotive Engineering Program Director, Deputy Head of Research Center for Propulsion Systems and Autonomous Vehicles.
– Discussion on the possible collaboration: DRIMAES and SME-HUST (Leaders and professors will participate).
 Kính mời các thầy cô và các bạn sinh viên quan tâm đến tham dự!