Sinh hoạt Công dân giữa khóa K60, K61, K62

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 01/01/1970

Thời gian kết thúc: 12:00 am 01/01/1970

Địa điểm:

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CƠ KHÍ

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

“SINH HOẠT CÔNG DÂN” CHO CÁC KHÓA 60, 61, 62

Địa điểm: Hội trường C2-Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thời gian: 11.11.2018

8h00-11h00 cho các lớp K60 và các lớp KTCK, CNCN K61

13h00-16h00 cho các lớp KTCĐT, CTTT, KSTN K61 và các lớp K62

Nội dung:

TT Thời lượng Nội dung Phụ trách
1 08:00 – 08:15

(13:00-13:15)

Đăng ký, điểm danh, phát tài liệu Liên chi đoàn
2 08:15 – 08:30

(13:15-13:30)

Văn nghệ, ổn định hội trường Liên chi đoàn
3 08:30 – 08:35

(13:30-13:35)

Khai mạc:

– Giới thiệu đại biểu

– Giới thiệu tổng quan Viện Cơ khí

 

TS. Hoàng Hồng Hải

PGS. Phạm Văn Hùng

5 08:35 – 09:15

(13:35-14:15)

Công tác đào tạo:

– Giới thiệu về nhu cầu xã hội với ngành đào tạo

– Chương trình đào tạo

– Kế hoạch học tập

– Chuẩn đầu ra

Công tác ISO, truyền thông, NCKH:

– Công tác cố vấn học tập, cán bộ quản lý lớp

– Các kênh liên hệ: email, facebook, fanpage

TS. Trương Hoành Sơn

TS. Vũ Toàn Thắng

 

8 09:10-10:15

(14:15-15:15)

Hướng nghiệp cho sinh viên Cơ khí

Phần giới thiệu các doanh nghiệp

Trao học bổng Tiên Tuấn, K33

 
7 10:15 – 11:00

(15:30-16:00)

Giao lưu:

– Hỏi đáp Sinh viên & Khách mời + Thầy Cô

 

Toàn bộ BTC & Khách mời chương trình
8 11:00 – 11:15

16:00 – 16:15

Kết thúc

– Cảm ơn, tặng quà

– Thu phiếu điểm danh

 

BTC