SINH HOẠT CÔNG DÂN KHÓA 64-65-66 – KHOA CƠ ĐIỆN TỬ

Thời gian bắt đầu: 1:30 pm 24/12/2022

Thời gian kết thúc: 4:30 pm 24/12/2022

Địa điểm: Hội trường C2 - Đại học Bách khoa Hà Nội

TRƯỜNG CƠ KHÍ – KHOA CƠ ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

“SINH HOẠT CÔNG DÂN” CHO CÁC KHÓA 64, 65, 66

Thời gian: 13:30 – 16:30 Thứ 7, 24/12/2022

Địa điểm: Hội trường C2 và MS Teams (chỉ dành cho K64):

– Link MSTeams (chỉ dành cho K64):  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjBlYjI0YzQtYTM4ZS00ZTIxLTk0NWItNDg4ZDg0YzdiMmYz%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2206f1b89f-07e8-464f-b408-ec1b45703f31%22%2C%22Oid%22%3A%22aac94187-53a7-4c92-89b8-4694ee1a4f70%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Nội dung:

Thời gian

Nội dung

13:30 – 13:45 Phát hình ảnh về Khoa CĐT, Đoàn trường Cơ khí
13:45 – 13:50 Chào cờ
13:50 – 13:55 – Khai mạc

– Giới thiệu đại biểu

13:55 – 14:05 – Phát biểu khai mạc của lãnh đạo trường Cơ khí
14:05 – 14:20 – Giới thiệu khoa Cơ điện tử.

– Các chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa.

– Nhu cầu xã hội đối với ngành đào tạo.

14:20 – 14:35 Giới thiệu về quy trình thực tập và thực tập tốt nghiệp cho các bạn sinh viên.
14:35 – 14:40 Văn nghệ (1 tiết mục)
14:40 – 15:55 – Công tác Cố vấn học tập, vai trò và nhiệm vụ của GĐ CTĐT và CVHT

– Kế hoạch học tập, chuẩn đầu ra của ngành, định hướng chuyên sâu.

14:55 – 13:10 – Các trường đối tác và cơ hội chuyển tiếp.

– Cơ hội học bổng

15:10 – 15:25 Giao lưu doanh nghiệp LG Display
15:25 – 15:40 Giao lưu doanh nghiệp ABB
15:40 – 15:55 Giao lưu doanh nghiệp FPT
15:55 – 16h25 Hỏi đáp sinh viên
16h25 – 16h30 Chụp ảnh tập thể

Kết thúc chương trình

  • Đề nghị các bạn sinh viên đến tham dự cần đến trước thời gian bắt đầu 15 phút. Trang phục gọn gàng, nghiêm túc, ưu tiên mặc áo đồng phục trường.
  • Các bạn đến tham dự sẽ được tính điểm rèn luyện theo các tiêu chí của nhà trường.