SINH HOẠT CÔNG DÂN KHÓA 64-65-66 – KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

Thời gian bắt đầu: 8:30 am 24/12/2022

Thời gian kết thúc: 11:30 am 24/12/2022

Địa điểm: Hội trường C2 - Đại học Bách khoa Hà Nội

TRƯỜNG CƠ KHÍ – KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

“SINH HOẠT CÔNG DÂN” CHO CÁC KHÓA 64, 65, 66

Địa điểm: Hội trường C2 – Đại học Bách Khoa Hà Nội và MSTeams

Thời gian: 08:30 – 11:30, Thứ 7, 24/12/2022 

Link MS Teams: (Chỉ dành cho K65): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWU5NTRjYjEtMDZjNi00NzEzLWE3N2MtOWZiMDQ3NGVmNjQ2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2206f1b89f-07e8-464f-b408-ec1b45703f31%22%2C%22Oid%22%3A%22aac94187-53a7-4c92-89b8-4694ee1a4f70%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Nội dung:

    Thời gian 

              Nội dung 

08:00  – 08:30  Đón tiếp khách mời, đại biểu; Ổn định sinh viên 
08:30  – 08:40  Chào cờ 
08:40 – 08:55  Khai mạc: Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu  
08:55 – 09:05  Phát biểu khai mạc về nội dung của “Buổi sinh hoạt công dân” 
09:05 – 09:30 
 • Giới thiệu khoa Cơ khí chế tạo máy 
 • Cơ cấu tổ chức 
 • Các chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa 
 • Các nhóm chuyên môn và các định hướng đào tạo 
 • Nhu cầu xã hội đối với ngành đào tạo.  
09:30 – 09:40 
 • Công tác SVNCKH, Câu lạc bộ SV, Nhóm NCKH cho SV, thi Olympic… 
 • Giới thiệu về quy trình thực tập và thực tập tốt nghiệp cho các bạn sinh viên. 
09:40 – 09:45 
 • Văn nghệ (1 tiết mục) 
09:45 – 10:00 
 • Công tác Cố vấn học tập, vai trò và nhiệm vụ của GĐ CTĐT và CVHT 
 • Kế hoạch học tập, chuẩn đầu ra của ngành, định hướng chuyên sâu, quy định mới về đào tạo, xử lý học tập mà sinh viên cần biết 
 • Cập nhật và đổi mới của chương trình đào tạo tích hợp và chương trình đào tạo kỹ sư 180TC 
10:00 – 10:10 
 • Các trường đối tác và cơ hội chuyển tiếp  
 • Cơ hội học bổng, chế độ chính sách… 
10:10 – 10:45  Giao lưu với các doanh nghiệp khách mời 

 • Giới thiệu doanh nghiệp,  
 • Yêu cầu công việc cho thực tập viên và kỹ sư thiết kế 
 • Chia sẻ cơ hội thực tập, làm việc 
 • Minigame nhận quà 
10:45-11:25  Hỏi đáp sinh viên 
11:25- 11:30  Chụp ảnh tập thể  

Kết thúc chương trình 

 • Đề nghị các bạn sinh viên đến tham dự cần đến trước thời gian bắt đầu 15 phút. Trang phục gọn gàng, nghiêm túc, ưu tiên mặc áo đồng phục trường.
 • Các bạn đến tham dự sẽ được tính điểm rèn luyện theo các tiêu chí của nhà trường.