SINH HOẠT CÔNG DÂN KHÓA 64-65-66 – KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Thời gian bắt đầu: 8:00 am 25/12/2022

Thời gian kết thúc: 10:30 am 25/12/2022

Địa điểm: Hội trường C2 - Đại học Bách khoa Hà Nội

TRƯỜNG CƠ KHÍ – KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

“SINH HOẠT CÔNG DÂN” CHO CÁC KHÓA 64, 65, 66

Thời gian: 25. 12. 2022

Địa điểm: Hội trường C2 – Đại học Bách Khoa Hà Nội và MSTeams (Chỉ dành cho K66)

  Link MS Teams(Chỉ dành cho K66): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGE0YTUwMzItYzRkOC00OTZlLWI3NWYtYzRkODY4NGQ2NmFj%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2206f1b89f-07e8-464f-b408-ec1b45703f31%22%2C%22Oid%22%3A%22aac94187-53a7-4c92-89b8-4694ee1a4f70%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Nội dung:

Thời gian Nội dung
08:00-08:30 Ổn định sinh viên, đón tiếp khách mời
Phần I: Sinh hoạt công dân năm học 2022-2023
08:30-08:35 Mở đầu: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
08:35-08:40 Phát biểu khai mạc về nội dung của “Buổi sinh hoạt công dân”
08:40-09:10 Giới thiệu về đơn vị, ngành đào tạo, nhu cầu xã hội đối với ngành đào tạo.

Những quy định mới về đào tạo, xử lý học tập.. mà sinh viên cần biết

Những quy định mới về công tác sinh viên, học bổng, chế độ chính sách, cố vấn học tập…

Giới thiệu công tác SV NCKH, thi Olympic, câu lạc bộ SV, Nhóm nghiên cứu khoa học dành cho SV

09:10-09:40 Q&A Câu hỏi sinh viên về vấn đề liên quan đến quy chế học tập, vướng mắc …
Phần II: Giao lưu với diễn giả đến từ công ty HCLTech Vietnam
09:40-10:30 Phần giao lưu với diễn giả đến từ công ty HCLTech Vietnam

1.      Giới thiệu về công ty HCLTech Vietnam

2.      Chia sẻ từ phòng Dự án của HCLTech về những yêu cầu công việc cho vị trí fresher thiết kế Cơ Khí

3.      Chia sẻ cơ hội thực tập cho các bạn sinh viên

4.      Minigame nhận quà

10:30 Kết thúc chương trình
  • Đề nghị các bạn sinh viên đến tham dự cần đến trước thời gian bắt đầu 15 phút. Trang phục gọn gàng, nghiêm túc, ưu tiên mặc áo đồng phục trường.
  • Các bạn đến tham dự sẽ được tính điểm rèn luyện theo các tiêu chí của nhà trường.