[SME] HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2024

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 25/05/2024

Thời gian kết thúc: 12:00 pm 06/05/2024

Địa điểm: C7 - Đại học Bách Khoa Hà Nội

        Ngày 25-26/5/2024, Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học đại học bách khoa sẽ được tổ chức tại nhà C7 – Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm nay chương trình có sự thay đổi trong việc phân chia nhóm ngành. Các nhóm nghiên cứu được phân chia báo cáo theo các nhóm hội đồng đã đăng ký.

       

Trong hai ngày này, các sản phẩm sẽ được trung bày và giới thiệu tại triển lãm sinh viên nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp tại C7 – Đại học Bách khoa Hà Nội.