[SME] HỌP LỚP CUỐI KỲ 2022-2

Thời gian bắt đầu: 8:00 am 15/07/2023

Thời gian kết thúc: 5:00 pm 16/07/2023

Địa điểm: Đại học Bách khoa Hà Nội

Căn cứ thông báo của Phòng CTSV, theo chỉ đạo của BGH, Trường Cơ khí dự kiến tổ chức Họp lớp chọ kỳ 2022-2

  • Thời gian: 15 – 16/ 07/2023 (Thứ 7, Chủ nhật)
  • Hình thức: Offline
  • Địa điểm: (cụ thể theo file đính kèm)