[SME] KIỂM ĐỊNH AUN-QA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CƠ ĐIỆN TỬ

Thời gian bắt đầu: 8:00 am 25/07/2023

Thời gian kết thúc: 5:00 pm 27/07/2023

Địa điểm: P702 - Thư viện Tạ Quang Bửu

Tổ chức AUN-QA sẽ tiến hành kiểm định cho một số chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội trong tháng 7/ 2023. Khoa Cơ điện tử – Trường Cơ khí sẽ được kiểm định chương trình đào tạo thạc sĩ Cơ điện tử trong đợt này.

  • Thời gian: Ngày 25 – 27/7/2023
  • Địa điểm:
    • Phòng 702 – Thư viện Tạ Quang Bửu.
    • Các phòng Thí nghiệm trực thuộc Khoa Cơ điện tử phục vụ cho đào tạo Thạc sĩ.
    • Các văn phòng của Khoa Cơ điện tử.

Thời gian và lịch trình cụ thể được cập nhật trên file:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ykn_YBgRacqTrYhkJuo2dLhQ9Mpp7VY9tseBiCL4so/edit#gid=1659613073