[SME] HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thời gian bắt đầu: 10:00 am 26/06/2023

Thời gian kết thúc: 11:30 am 26/06/2023

Địa điểm: Phòng hội thảo C1-222, ĐHBKHN

          Kính mời Thầy/Cô tới tham dự Seminar Nghiên Cứu Khoa học của Trường Cơ khí:
The 9th Welding Workshop (Organizers: Vietnam Welding Research Club, Joining and Welding Research Istitute HUST-OU (SME)).
  • Thời gian: 10:00 – 11:30 ngày 26/6/2023
  • Địa điểm: Phòng hội thảo C1-222, ĐHBKHN
  • Chủ đề: “Một số phương pháp liên kết pha rắn mới nhất – tiên tiến trên thế giới”
  • Diễn giả: Giáo sư Fujii Hidetoshi, Giám đốc Viện nghiên cứu công nghệ Hàn & ghép nối JWRI, Đại học Osaka.
– Giáo sư Fujii Hidetoshi đến từ đại học Osaka, hiện là Giám đốc Viện nghiên cứu công nghệ Hàn & ghép nối JWRI.
– Các hướng nghiên cứu chính của Giáo sư Fujii Hidetoshi:
  • Linear Friction Welding,
  • Friction Stir Welding,
  • Joining Science,
  • Welding and Joining,
  • High Temperature Interface Engineering
– Thông tin chi tiết về Giáo sư Fujii Hidetoshi, tham khảo đường link bên dưới: