[2023.1 ĐATN-TT] THÔNG BÁO HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG

[2023.1 ĐATN-TT] THÔNG BÁO HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG

Trường Cơ khí thông báo sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) và Thực tập (TT) học kỳ 2023.1 đăng ký nguyện vọng Giáo viên hướng dẫn (GVHD). Một số điểm lưu ý các em cần biết:

  1. Nguyện vọng đăng ký thầy cô: Khi hệ thống mở (trên QLĐT) các em sẽ tiến hành đăng nhập và lựa chọn nguyện vọng  Thầy/cô hướng dẫn ĐATN và TT hệ thống Quản lý đào tạo tại: https://qldt.hust.edu.vn/;  một số thầy/cô không đăng tải đề tài thì các em vẫn có thể đặt nguyện vọng vào thầy/cô bình thường.
  2. Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng các em SV xem tại: Huong dan 2_HD su dung phan mem_Sinh Vien.pdf
  3. Các mốc thời gian quan trọng:

Bước 1: Sinh viên liên hệ trao đổi với thầy cô về nguyện vọng

  • Thực hiện trước: 10/9/2023

Bước 2: Sinh viên đăng ký nguyện vọng GVHD

  • Từ 5/9/2023 đến 10/9/2023

Bước 3: GV lựa chọn sinh viên trên hệ thống QLĐT

  • Trước 12/9/2023

Bước 4: Khoa điều chỉnh và công bố kết quả

  • Đầu học kỳ 2023.1