Thông báo đăng ký thực tập xưởng K63-CĐT

Thông báo đăng ký thực tập xưởng K63-CĐT

Các em Sinh viên K63 chuyên ngành Cơ điện tử lưu ý: Các em đăng ký thực tập xưởng vào học kỳ 6.

Các mã thực tập:

  • ME4601;
  • ME4602;
  • ME4603;
  • ME4604.