[SME] BÀI GIẢNG VỀ TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG CỦA GIÁO SƯ NASSIM RAZAALY

[SME] BÀI GIẢNG VỀ TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG CỦA GIÁO SƯ NASSIM RAZAALY

           Isae-Ensma – Pháp là viện nghiên cứu mạnh về các lĩnh vực hàng không vũ trụ.  Với quan hệ hợp tác trong thiết kế cơ khí và hàng không vũ trụ, từ ngày 8/4/2024 đến 12/4/2024 giáo sư Nassim Razaaly đến từ Isae-Ensma – Pháp đã có tuần làm việc, giao lưu nghiên cứu với cán bộ và sinh viên ngành Cơ khí hàng không, khoa Cơ khí động lực, trường Cơ khí

       Giáo sư Nassim Razaaly là giảng viên Khoa Động lực học lưu chất, truyền nhiệt và quá trình cháy, đại học Cơ khí Hàng không, ISAE-ENSMA, Pháp. Trong quá trình hợp tác làm việc tại trường Cơ khí giáo sư Nassim Razaaly đã giảng về tối ưu hóa và mô phỏng cho các bạn sinh viên ngành kỹ thuật hàng không.

Bài giảng được chia làm các phần:

  • Optimization basics, Introduction to Shape Optimization, Gradient descent methods
  • Parametrization Methods (FFD, Beziers, CAD based: example: FFD+B-spline for Nozzle), Surrogate Model basics (RBF, Gaussian Processes, Kriging)
  • Genetic Algorithms, Surrogate-based optimization; Presentation of practical cases (Rotor37 with Adjoint, LS89, Biere, Nozzle) -> Toward Robust Optimization

         Với những bài giảng chi tiết giáo sư đã giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến tính toán tối ưu. Những buổi học đã đem lại cho sinh viên ngành Kỹ thuật hàng không hiểu rõ và nắm bắt được những kiến thức mới trong ngành học của mình, đông thời có thể áp dụng vào trong quá trình học tập và làm việc sau khi tốt nghiệp.

       Cũng trong tuần làm việc tại trường Cơ khí, giáo sư Nassim Razaaly đã có những buổi trao đổi nghiên cứu cùng các nhóm nghiên cứu thuộc NCM hành không vũ trụ của khoa Cơ khí động lực. Hy vọng sẽ có nhiều hợp tác giữa hai bên trong tương lai.

HT