[SME] HỌP LỚP SINH VIÊN KỲ 2023-1

[SME] HỌP LỚP SINH VIÊN KỲ 2023-1

              Trong hai ngày 24-25/2/2024, trường Cơ khí đã tổ chức họp lớp cho toàn bộ các lớp sinh viên đang học tập tại nhà trường. 

           Với mục tiêu lắng nghe những tâm tư của sinh viên nhà trường, cũng như những khó khăn của các bạn trong quá trình học tập và rèn luyện, các Thầy cô quản lý lớp đã trao đổi và chia sẻ với các bạn sinh viên. Thông qua sự giao lưu và kết nối giữa thầy cô và sinh viên, đã lan tỏa được các chủ trương của nhà trường cũng như định hướng được kế hoạch học tập trong tương lai.

          Thông qua buổi họp lớp, nhiều bạn sinh viên được phổ biến về chương trình đào tạo, nhắc nhở về các yêu cầu học tập và quy chế trong quá trình học tập tại trường Cơ khí, đại học BKHN. Đồng thời những bạn sinh viên mới K68 mới bỡ ngỡ với cuộc sống sinh viên đại học, thông qua buổi họp lớp đã được Thầy cô chia sẻ về ngành nghề và định hướng cho nghề nghiệp trong tương lai.