TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN THUỘC TRƯỜNG CƠ KHÍ TỐT NGHIỆP CÁC ĐỢT 2020.3, 2021.1A VÀ 2021.1B

TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN THUỘC TRƯỜNG CƠ KHÍ TỐT NGHIỆP CÁC ĐỢT 2020.3, 2021.1A VÀ 2021.1B

TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN THUỘC TRƯỜNG CƠ KHÍ TỐT NGHIỆP CÁC ĐỢT 2020.3, 2021.1A VÀ 2021.1B

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức Lễ tốt nghiệp cho Sinh viên thuộc Trường Cơ khí tốt nghiệp các đợt 2020.3, 2021.1A và 2021.1B (đợt tháng 11/2021, đợt tháng 01 và 5/2022) vào Chủ nhật, ngày 15/5/2022, từ 7h30p đến 11h30p tại Hội trường C2.

Trả Hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên, thời gian bắt đầu từ 8h00 đến 12h00 ngày Chủ Nhật 15/5/2022 (Khi đến, sinh viên mang theo thẻ SV, CMND/CCCD hoặc Bằng lái xe):

  • Phòng C10-307 sẽ trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp thuộc khoa Cơ khí chế tạo máy.
  • Phòng C10-308 sẽ trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiêp thuộc khoa Cơ điện tử.
  • Phòng 805 Thư viện Tạ Quang Bửu sẽ trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp thuộc khoa Năng lượng nhiệt.
  • Phòng C6-102 sẽ trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp thuộc khoa Cơ khí Động lực.

Vì lý do nào đó các sinh viên tốt nghiệp chưa nhận hồ sơ trong khoảng thời gian trên, Văn phòng sẽ bố trí và trả hồ sơ vào các ngày quy định trong tuần.

Sinh viên tốt nghiệp các đợt 2020.3, 2021.1A, 2021.1B trước khi đến nhận bằng tại các địa điểm trên hoàn thành Phiếu khảo sát sau:

Link Khảo sát sinh viên tốt nghiệp (google.com)