[TUYỂN DỤNG] SAMSUNG VIỆT NAM TUYỂN DỤNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

[TUYỂN DỤNG] SAMSUNG VIỆT NAM TUYỂN DỤNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

 SAMSUNG VIET NAM TUYỂN DỤNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

      Nhằm tăng cường và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2024, Sam Sung Việt Nam tổ chức chương trình tuyển dụng kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp (nhận bằng trước ngày 31/12/2024) từ các trường Đại học trong cả nước.

1. Nhóm ngành tuyển dụng:
Chi nhánh Sản xuất: SEVT, SEMV, SDIV
   – Điện, Điện tử, Tự động hóa, Cơ khí, Công nghệ thông tin… và các chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế – xã hội khác.
Chi nhánh Nghiên cứu va cung cấp giải pháp Công nghệ: SRV, SDSV
SRV: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Cơ khí

– SDSV: Công nghệ thông tin

2. Cách thức nộp hồ sơ (duy nhất)
Thời hạn nộp hồ sơ: 25.03 – 26.04.2024
Phương thức nộp hồ sơ: truy cập website www.samsungcareers.com.vn
-> Chọn mục “Nghề nghiệp >> Nhân viên mới” -> Chọn việc làm
số 24VC001 “TUYỂN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HOCC ĐỢT 1 NĂM 2024”, đọc kỹ nội dung, sau đó đăng ký và làm theo hướng dẫn.

3. Lịch trình dự kiến:
Nhận hồ sơ: 25.03 – 26.04.2024
Thi GSAT: 12.05.2024
Phỏng vấn: 31.05.2024
❖ Đi lam: 06.2024

4. Liên hệ:
❖ Điện thoại: 0969.08.1221/ 0902.19.5274
Email: thu.ha@samsung.com/ cuong.luong©samsung.com

  Vui lòng cập nhật các thông tin tuyển dụng của Samsung Viet Nam qua website: www.samsungcareers.com.vn;
hoặc Facebook Tuyển dụng Samsung Việt Nam (www.facebook.com/tuyendungssvn)