GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

Từ trước đến nay ngành Cơ khí luôn được coi là xương sống của các nền kinh tế trên thế giới. Nó giúp tồn tại và hỗ trợ cho mọi ngành khác duy trì và phát triển. Có thể kể đến sự tồn tại của các thành phần cơ khí trong các sản phẩm nhỏ như: Bo mạch, chip.. hoặc các sản phẩm rất lớn như tàu thủy, máy bay, tàu thám hiểm… trong các lĩnh vực như: y tế, giao thông, môi trường… Có thể nói bất kỳ những sản phẩm hữu hình xung quanh cuộc sống chúng ta đều liên quan tới lĩnh vực cơ khí chế tạo và cơ điện tử.

Chính với sự đa dạng này, đồng thời trong giai đoạn Việt Nam đang tham gia hội nhập sâu, rộng trong nền kinh tế toàn cầu đã tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm cho các sinh viên các ngành kỹ thuật nói chung và đặc biệt là sinh viên ngành Cơ khí nói riêng. Dưới đây liệt kê một số công việc sau khi sinh viên tốt nghiệp cử nhân/ kỹ sư có thể quan tâm:

 1. Kỹ sư thiết kế (Design Engineer; R&D)
 2. Kỹ sư chất lượng (QA & QC Engineer)
 3. Kỹ sư sản xuất (Manufacturing/Production Engineer)
 4. Kỹ sư bán hàng (Sale Engineer)
 5. Kỹ sư dự án (Project Engineer)
 6. Kỹ sư bảo trì (Maintenance Engineer)

Với môi trường hộp nhập toàn cầu như trên, ngoài cơ hội làm việc tại các công ty/tập đoàn trong nước, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tìm kiếm các cơ hội để tiếp tục học tập hoặc làm tại các công ty/tổ chức trên thế giới:

 • Học tiếp lên các chương trình sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ)
 • Phỏng vấn và làm tại các công ty tại các nước (Nhật Bản; Hàn Quốc; Singapore;…)

Tỷ lệ các bạn sinh viên tốt nghiệp từ Viện tìm được việc hàng năm luôn duy trì ở mức khá cao:

Tỷ lệ việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp 

Tỷ lệ việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp 

Một số công ty thường xuyên tuyển dụng/trao cơ hội thực tập cho sinh viên Viện Cơ Khí:

 1. Vinfast: nhà máy sản xuất; các trung tâm nghiên cứu phát triển; trung tâm mô phỏng…
 2. Công ty Tiến Tuấn
 3. Công ty Technokom
 4. Công ty Santomas
 5. Viện nghiên cứu cơ khí Narime
 6. Công ty Hitach ABB (Mảng sản xuất)
 7. Tập đoàn Samsung
 8. Công ty Panasonic
 9. Công ty Canon
 10. Công ty Kyocera Hải Phòng
 11. Công ty Goertek
 12. Công ty Nissan techno
 13. Công ty Willtec

…..

Dưới đây là một số hình ảnh của một số đối tác của Viện: