[2022.2 ĐATN] THÔNG BÁO MẪU ĐATN VÀ YÊU CẦU NỘP ĐATN LÊN HỆ THỐNG QLĐT

[2022.2 ĐATN] THÔNG BÁO MẪU ĐATN VÀ YÊU CẦU NỘP ĐATN LÊN HỆ THỐNG QLĐT

  Trường Cơ khí thông báo sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) học kỳ 2022.2 về một số điểm sau:

1. Các mẫu Template: về quyển ĐATN và phiếu nhận xét của Giáo viên hướng dẫn và Giáo viên phản biện sinh viên có thể tham khảo theo các mẫu dưới đây:

2. Nộp bản mềm ĐATN: Các SV làm ĐATN thực hiện upload bản cuối ĐATN lên hệ thống quản trị đại học trực tuyến:  https://qldt.hust.edu.vn/ .

3. Một số lưu ý như sau:

Trân trọng.