Thông báo giai đoạn điều chỉnh lớp

Thông báo giai đoạn điều chỉnh lớp

Để hỗ trợ một số bạn gặp vấn đề/ có mong muốn điều chỉnh lớp học của mình. Trường Cơ khí gửi các em hướng dẫn thực hiện trong giai đoạn này như sau:

1.    Đối tượng ưu tiên (theo thứ tự ưu tiên)

–        SV năm cuối hỗ trợ tốt nghiệp;

–        Các bạn đã đăng ký HP từ học kỳ trước;

–        Một số lý do khác ( xem xét sau).

2.    Hướng dẫn thực hiện và các mốc thời gian:

Lưu ý:

  • Hiện tại dữ liệu sinh viên ngành Khoa học & CN Nhiệt lạnh (cũ) chưa nhập hoàn thành xong vào Trường Cơ khí từ phòng Đào tạo. Để thuận lợi cho các bạn Sinh viên ngành Năng lượng Nhiệt ĐĂNG KÝ VÀO LỚP ĐẦY. Trường Cơ Khí đính kèm theo link này GIÀNH CHO SV KHOA NĂNG LƯỢNG NHIỆT  tại đây.
  • Chú ý các đối tượng ưu tiên, tránh các trường hợp không đúng đối tượng tạo ra dữ liệu nhiễu.
  • Trên qlđt có 2 form tương ứng với 2 yêu cầu: “Đơn xin mở lớp học mới”  và “Đơn xin đăng ký vào lớp” các em chọn điền đúng và đầy đủ thông tin.