Thông báo kết quả xét học bổng từ doanh nghiệp

Thông báo kết quả xét học bổng từ doanh nghiệp

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Cơ Khí- ĐHBKHN với doanh nghiệp:

  • Học bổng DN hỗ trợ SV ngành Hàn: Từ năm học 2019, Công ty cổ phần TECHNOKOM đã quyết định tài trợ 06 suất học bổng/học kỳ, trị giá 5 triệu đồng/suất (tổng tài trợ 12 suất = 60 triệu đồng/năm) nhằm động viên, khuyến khích và hỗ trợ tài chính cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Hàn thuộc Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
  • Học bổng DN hỗ trợ SV ngành Gia công áp lực: Trong năm học học 2021 SV ngành sẽ nhận được 6 suất học bổng (5 triệu đồng/suất) từ một số doanh nghiệp như: Công ty CNC TECH, PHÚ SƠN, FUMEE TECH.

Sau quá trình xét duyệt, dưới đây là danh sách các bạn đạt được Học bổng:

Kết quả xét Học bổng Technokom

Kết quả xét Học bổng GCAL

Các em lưu ý: Mọi thắc mắc các em liên hệ với các thầy/cô như các hình trên. Thời gian nhận phản hồi trước 23/3/22.