Thông báo về chương trình học bổng cùng sinh viên vượt qua mùa dịch

Thông báo về chương trình học bổng cùng sinh viên vượt qua mùa dịch

Theo thông báo của Quỹ Học bổng Đồng hành về việc triển khai chương trình Học bổng Cùng Sinh viên vượt qua mùa dịch, Ban Thường vụ Đoàn trường xin gửi thông báo về chương trình học bổng như sau:

Chương trình học bổng

  1. Điều kiện đối với sinh viên:
  • Các sinh viên hiện đang sống ở các tỉnh thành áp dụng chỉ thị 16
  • Các sinh viên từng nộp hồ sơ xin học bổng Đồng hành (không nhất thiết đã nhận học bổng Đồng Hành)

Lưu ý: Các sinh viên không thuộc đối tượng ưu tiên trên, nếu có hoàn cảnh khó khăn, xin đăng ký để chương trình xem xét trong điều kiện có thể hoặc trong các đợt tiếp theo.

  1. Giá trị của học bổng

Giá trị một suất học bổng Đồng hành là: 1.000.0000 đồng/ suất (Một triệu đồng)

Hồ sơ và thủ tục

Sinh viên điền vào link đăng ký : tại đây.

Ban điều hành Quỹ học bổng Đồng hành sẽ xét chọn và thông báo kết quả vào ngày 12/08/2021

Tiền hỗ trợ sẽ được chuyển vào tài khoản cho các bạn sinh viên được chọn từ ngày 13 đến 15/08/2021.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Văn phòng Đoàn trường (đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, std: 0962858686).

 

Nguồn ảnh: Đoàn TN ĐHBKHN