THÔNG TIN HỌC BỔNG VNPETRO 2022 – 2023

THÔNG TIN HỌC BỔNG VNPETRO 2022 – 2023

 1. Đối tượng xét chọn

Sinh viên đạt đồng thời các điều kiện sau được đăng ký xét học bổng:

 • Sinh viên sinh viên ngành Kỹ thuật Ô tô, trình độ năm thứ 3 hoặc thứ 4 trở lên;
 • Có điểm trung bình học tập năm học 2021-2022 từ 3.0 trở lên và điểm trung bình rèn luyện năm học 2021-2022 từ 80 điểm trở lên.

Tiêu chí ưu tiên:

 • Đã từng biết đến các sản phẩm của công ty hoặc làm việc, hợp tác với công ty VNPETRO là một lợi thế;
 • Có khả năng tiếng Anh tương đương với TOEIC 600 điểm trở lên.

Lưu ý: không xét học bổng với các sinh viên đang trong quá trình xét các học bổng tài trợ khác; sinh viên đã được nhận học bổng tài trợ khác trong năm học 2022-2023.

2. Số lượng và mức học bổng:

 • Số lượng: 2 suất; 
 • Mức học bổng/suất: 24.000.000 VNĐ/năm kể từ khi trúng tuyển chương trình học bổng

3. Hồ sơ cần có

 • Đơn đăng ký Học bổng VNPETRO (tải đơn tại đây)
 • Bản in scan CMND/CCCD 2 mặt;
 • Bản in scan thẻ sinh viên;
 • Bảng điểm các học kỳ chính khóa nêu trong mục 2 phía trên, có xác nhận của Phòng đào tạo;
 • Giấy xác nhận điểm rèn luyện sinh viên có xác nhận của Phòng đào tạo;
 • Bản in scan các công trình nghiên cứu (chụp trang bìa, trang đầu bài báo và trang cuối bài báo) chưa được dùng để xét thành công học bổng các năm trước (nếu có);
 • Bản in scan chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);
 • Bản in scan giấy chứng nhận của hoạt động xã hội (nếu có).

4. Quy trình đăng ký và hồ sơ cấp xét học bổng

 • Sinh viên điền thông tin vào form: https://forms.gle/o2o3eKxpjevtLpvbA
 • Thời gian đăng ký trực tuyến: 1 tuần kể từ ngày đăng thông báo 
 • Sau khi xét duyệt hồ sơ, top 10 hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được sắp xếp phỏng vấn. Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách các em sinh viên được nhận học bổng sau khi có kết quả phỏng vấn trực tiếp.