Danh sách cán bộ

HỆ THỐNG SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG

       Nhóm chuyên môn (NCM) Hệ thống sản xuất tự động được thành lập theo QĐ03/QĐ-SME của Hiệu trưởng Trường Cơ khí, ngày 10-2-2022. NCM hiện có 07 cán bộ, trong đó có 2 phó giáo sư, 3 tiến sỹ, 1 thạc sỹ và 1 cử nhân. Tiền thân, NCM Hệ thống sản xuất tự động (HTSX TĐ) là một trong bốn nhóm nòng cốt xây xựng và phát triển bộ môn cơ điện tử và nay là Khoa Cơ điện tử. 

         Lĩnh vực hoạt động đào tạo của nhóm chuyên môn là cung cấp tri thức và kỹ năng trong lĩnh vực HTSXTĐ phục vụ công nghiệp 4.0 để người học có đủ năng lực trãi nghiệm trong các nội dung tự động hóa, sản xuất theo chương trình sử dụng lập trình PLC, CNC và Robot công nghiệp, cảm biến, thị giác máy, thiết bị truyền động, truyền thông công nghiệp và tích hợp hệ thống trên nguyên tắc đảm bảo 3 luồng vận động “Tín hiệu – Nguyên vật liệu – Năng lượng”. HTSXTĐ bao gồm các mô đun với các chức năng khác nhau liên kết với nhau bằng các đại lượng điện, cơ học và thủy – khí để thực hiện một quy trình công nghiệp thực tế như cấp/ phát nguyên vật liệu, phân loại sản phẩm, gia công/chế biến và lưu trữ. 

    Trưởng NCM: PGS.TS. Lê Giang Nam 

Liên hệ: 

NCM Hệ thống sản xuất tự động 

Phòng 706M – C7, ĐHBK Hà Nội 

Email: aps.sme.hust@gmail.com