KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG TIẾN TUẤN HỌC KỲ I

KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG TIẾN TUẤN HỌC KỲ I

KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG TIẾN TUẤN HỌC KỲ I

KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG TIẾN TUẤN HỌC KỲ I

Mọi thắc mắc xin liên hệ với PGS.TS. Bùi Văn Hạnh
ĐT: 0913 507 234           Email: hanh.buivan@hust.edu.vn
 NĂM HỌC 2017 – 2018 (Ngành Chế tạo máy)
STT HỌ VÀ TÊN SHSV LỚP ĐIỂM TB HK 20171 (GPA) ĐIỂM CPA SỐ TC GHI CHÚ
1 Nguyễn Nam Cao 20150308 KTCK 03 – CNCTM K60 3.65 2.72 17 Đạt giải KK Sáng tạo trẻ BK 2017
2 Ngô Văn Chung 20150403 KTCK 04 – CNCTM K60 3.58 3.17 19
3 Vương Đặng Bảo 20150257 KTCK 06 – CNCTM K60 3.53 3.12 19
4 Nguyễn Thị Bích Thảo 20133622 KTCK 02 – CNCTM K58 3.5 14
5 Lê Xuân Mạnh 20132521 KTCK 02 –  CNCTM K58 3.46 2.8 13
6 Phí Văn Nam 20152603 KTCK 03 – CNCTM K60 3.44 3.15 17
7 Phạm Bình Minh 20132609 KTCK 02 – CNCTM K58 3.42 2.8 19
8 Lê Ngọc Anh 20130085 KTCK 03 – CNCTM K58 3.42 2.98 12
9 Nguyễn Hữu Ngọc 20152688 KTCK 05 – CNCTM K60 3.34 2.51 19
10 Trần Văn Long 20152292 KTCK 02 – CNCTM K60 3.29 2.65 19 Đạt giải KK Sáng tạo trẻ BK 2017
NĂM HỌC 2017 -2018 (Ngành Công nghệ hàn)
STT HỌ VÀ TÊN SHSV LỚP ĐIỂM TB HK 20171 (GPA) ĐIỂM CPA SỐ TC GHI CHÚ
1 Cao Thành Tâm 20133417 KTCK 01- CN Hàn K59 3.89 2.59 18
2 Phan Danh Tuyến 20154175 KTCK 02- CN Hàn K60 3.63 3.07 23
3 Nguyễn Văn Huy 20151693 KTCK 01 – CN Hàn K60 3.58 3.33 19  Có giấy xác nhận hộ nghèo
4 Nguyễn Nhật Hoàng 20141789 KTCK 08- CN Hàn K59 3.57 2.66 14
5 Ngô Duy Quang 20152949 KTCK 01 – CN Hàn K60 3.45 2.96 20
6 Lê Đăng Khôi 20152026 KTCK 06 – CN Hàn K60 3.27 2.78 15
7 Nghiêm Thanh Sơn 20133313 KTCK 08 – CN Hàn K58 3.25 2.25 16
8 Phạm Quang Long 20142699 KTCK 06 – CN Hàn K59 3.07 15
9 Nguyễn Văn Nam Hải 20141391 KTCK 05 – CN Hàn K59 2.95 2.13 22
10 Phạm Trung Kiên 20132158 KTCK 03 – CN Hàn K58 2.93 2.2 14