Lịch thí nghiệm – thực hành bù

Lịch thí nghiệm – thực hành bù

Để đảm bảo kế hoạch học tập, Trường Cơ khí gửi đến các em cập nhật kế hoạch thí nghiệm thực hành bù. Các em theo dõi và thực hiện đúng kế hoạch.

Lịch Thí nghiệm – Thực hành cập nhật tại: tại đây.

Lưu ý: Các em xem các lịch của từng Khoa – Trung tâm trong các Sheet tương ứng của link trên