Phân công đồ án tốt nghiệp kỳ hè 2020

Phân công đồ án tốt nghiệp kỳ hè 2020

Dưới đây là danh sách phân công làm tốt nghiệp kỳ hè của các sinh viên về các bộ môn chuyên ngành:

  • Mã học phần ĐATN: ME4992 và ME5110Q xem: tại đây.
  • Mã học phần ĐATN: ME4993 và ME4411 xem: tại đây.