Dịch vụ kỹ thuật (Trung Tâm Kỹ Thuật Cơ Khí)

Dịch vụ kỹ thuật (Trung Tâm Kỹ Thuật Cơ Khí)

Dịch vụ kỹ thuật

1.1. Đào tạo thực hành, thí nghiệm

Đào tạo thực hành, thực tập, thí nghiệm về Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật cơ điện tử. Sau khi học người học có:

– Kiến thức sâu rộng, kỹ năng thực hành thành thạo các quá trình gia công, các trang thiết bị và các máy móc cơ khí, hệ thống cơ điện tử:

+ Về nguội: Các dụng cụ đo, vạch, dập uốn, nắn cưa, đục, cạo, mài, khoan, khoét, ta rô, …

+ Về máy công cụ: Máy tiện, khoan, phay, bào, doa, …

+ Về hàn và cắt bằng nhiệt: Hàn khí, Hàn hồ quang tay, hàn TIG, MIG, MAG, plasma, … cắt bằng ngọn lửa khí, cắt bằng hồ quang, plasma, …

+ Về các máy CNC: Máy trung tâm gia công, máy trung tâm tiện, …

+ Về hệ thống cơ điện tử: Hệ thống cơ điện tử thông minh, hệ thống sản xuất linh hoạt, hệ thống robot …

– Kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực điều khiển tự động, tự động hóa các quá trình công nghệ và khả năng lập trình cho các loại máy CNC, máy trung tâm gia công, máy trung tâm tiện;

– Đủ năng lực chế tạo, bảo dưỡng và phục hồi các chi tiết, thiết bị và các máy móc cơ khí phục vụ cho đời sống, các ngành sản xuất trong nền kinh tế quốc dân và quốc phòng đạt trình độ kỹ thuật với chất lượng cao;

– Có khả năng tổ chức và quản lý một quá trình công nghệ, một phân xưởng độc lập;

– Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết các vấn đề nghiệp vụ hợp lý;

– Có kiến thức thực tiễn về an toàn lao động trong sản xuất cơ khí và bảo vệ môi trường;

– Có sức khỏe, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ với cộng động và xã hội.

 

1.2. Các khóa học đào tạo ngắn hạn

Trung tâm thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn tùy theo nhu cầu của xã hội, đáp ứng các yêu cầu của các nhà máy và các doanh nghiệp, các trung tâm xuất khẩu lao động. Bao gồm đạo tạo nghề cho những người mới học từ đầu, đào tạo nâng cao cho những người ta làm trong nghề và đào tạo cho các cơ sở xuất khẩu lao động, các nghề như: Nghề nguội; Nghề tiện, phay, bào; Nghề hàn; Nghề vận hành các máy NC và CNC.

Dưới đây là các khóa học được thiết kế sẵn. Thời gian mỗi khóa học khoảng 1 tháng. Ngoài các khóa đào tạo này Trung tâm còn thiết kế các khóa đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp, của người học phù hợp với yêu cầu thực tế và nhu cầu của xã hội. Đặc biệt là các khóa về sửa chữa, bảo dưỡng các máy gia công cắt gọt (máy tiện, khoan, phay, bào, mài, …) và các máy CNC.

 

1.3. Các khóa đào tạo về CNC

 1. a) Đào tạo CNC cơ bản

– Giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy CNC, trung tâm gia công và trung tâm tiện;

– Dụng cụ cắt gọt sử dụng cho máy trung tâm gia công và máy trung tâm tiện;

– Lập trình trên máy trung tâm gia công;

– Lập trình trên máy trung tâm tiện;

– Cách gá dao, gá phôi và xác định điểm gốc của phôi;

– Thực hành gia công trên máy trung tâm gia công;

– Thực hành gia công trên máy trung tâm tiện;

 1. b) Đào tạo CNC nâng cao

– CAD/CAM/CNC;

– Lập trình điều khiển trên máy tính;

– Truyền chương trình điều khiển máy CNC

– Thực hành gia công các bề mặt phức tạp trên máy trung tâm gia công;

– Thực hành gia công các chi tiết phức tạp trên máy trung tâm tiện.

 

1.4. Các khóa đào tạo về hàn

 1. a) Hàn điện cơ bản

Đối tượng của khóa học hàn điện cơ bản là những học viên mới, chưa có kinh nghiệm về hàn hoặc mới vào nghề kinh nghiệm chưa nhiều.

Lý thuyết Thực hành
– Giới thiệu chung về các thiết bị hàn và một số phương pháp hàn thông dụng nhất trong thực tế.

– Nguyên lý và đặc điểm của phương pháp hàn hồ quang tay.

– Các thuật ngữ Hàn và ký hiệu mối hàn trên bản vẽ, ký hiệu que hàn.

– Vật liệu hàn

– Cấu tạo máy hàn điện

– Phương pháp dao động (lắc mỏ) trong quá trình hàn.

– Các khuyết tật thường gặp trong quá trình hàn hồ quang tay, nguyên nhân và cách khắc phục

– An toàn lao động trong công tác hàn, cắt.

– Chuẩn bị thiết bị và mẫu hàn

+ Lắp đặt thiết bị

+ Chuẩn bị mẫu hàn

– Hàn đính

+ Phương pháp hàn đính phôi mẫu

+ Khống chế biến dạng khi hàn

– Kỹ thuật hàn

+ Kỹ thuật mồi hồ quang

+ Kỹ thuật ngắt hồ quang

+ Kỹ thuật dừng và nối que

+ Kỹ thuật hàn

– Kỹ thuật kiểm tra bằng mắt thường (kiểm tra trước, trong và sau khi hàn).

 1. b) Hàn điện nâng cao (hàn ở tư thế 2G, 3G và 4G)

Đối tượng của khóa học hàn điện nâng cao là những học viên đã trải qua khóa hàn điện cơ bản (đánh giá đạt) hoặc phải đạt được kết quả của bài thi sát hạch chất lượng đầu vào.

Lý thuyết Thực hành
– Kỹ thuật hàn tư thế 2G (hàn ngang)

– Kỹ thuật hàn tư thế 3G (hàn đứng)

– Kỹ thuật hàn tư thế 4G (hàn trần)

– Chuẩn bị thiết bị và mẫu hàn;

– Thực hành hàn ở tư thế 2G;

– Thực hành hàn ở tư thế 3G

– Thực hành hàn ở tư thế 4G;

– Kỹ thuật kiểm tra bằng mắt thường (kiểm tra trước, trong và sau khi hàn cho các liên kết hàn khi hàn ở các tư thế 2G, 3G và 4G).

 1. c) Hàn MIG/MAG (hàn ở tư thế 1G, 2G, 3G và 4G)

Đối tượng của khóa hàn MIG/MAG đến 1G, 2G và 3G là các học viên mới, các học viên đã tốt nghiệp ở các trường dạy nghề nhưng chưa có kinh nghiệm, các học viên đã có kinh nghiệm về các quá trình hàn khác với hàn MIG/MAX.

Lý thuyết Thực hành
– Nguyên lý và đặc điểm phương pháp hàn MIG/MAG

– Các thuật ngữ hàn và ký hiệu mối hàn trên bản vẽ, ký hiệu que hàn.

– Cấu tạo máy hàn điện, phương pháp dao động (lắc mỏ) trong quá trình hàn

– Các khuyết tật thường gặp trong quá trình hàn MIG/MAG, nguyên nhân và cách khắc phục.

– Vật liệu hàn MIG/MAG

– An toàn lao động trong công tác Hàn, Cắt.

– Kỹ thuật lắp cuộn dây hàn vào máy

– Hàn MAG tư thế hàn 1G

– Hàn MAG tư thế hàn 2G

– Hàn MAG tư thế hàn 3G

– Hàn MIG/MAG tư thế 4G

– Kỹ thuật kiểm tra bằng mắt thường (kiểm tra trước, trong và sau khi hàn cho các liên kết hàn khi hàn ở các tư thế 2G, 3G và 4G).

 1. d) Hàn FCAW (hàn bằng điện cực lõi bột ở tư thế 1G, 2G và 3G)

Đối tượng khóa hàn FCAW là các học viên đã trải qua khóa hàn điện cơ bản hoặc phải đạt được kết quả của bài thi sát hạch chất lượng đầu vào.

Lý thuyết Thực hành
– Nguyên lý và đặc điểm phương pháp hàn FCAW

– Các thuật ngữ hàn và ký hiệu mối hàn trên bản vẽ.

– Cấu tạo máy hàn điện, phương pháp dao động (lắc mỏ) trong quá trình hàn

– Các khuyết tật thường gặp trong quá trình hàn FCAW, nguyên nhân và cách khắc phục.

– Vật liệu hàn FCAW

– An toàn lao động trong công tác Hàn, Cắt.

– Kỹ thuật lắp cuộn dây hàn vào máy

– Hàn FCAW tư thế 1G có tấm lót

– Hàn FCAW tư thế 2G có tấm lót

– Hàn FCAW tư thế 3G có tấm lót

 1. e) Hàn lót TIG + hàn phủ điện ở tư thế 6G

Đối tượng của lớp hàn lót TIG + hàn phủ điện là những học viên đã trải qua lớp hàn điện nâng cao (đánh giá đạt) hoặc phải đạt được bài thi sát hạch đầu vào.

Lý thuyết Thực hành
– Giới thiệu chung về các thiết bị Hàn và một số phương pháp hàn thông dụng nhất trong thực tế

– Nguyên lý và đặc điểm của phương pháp hàn hồ quang tay và phương pháp hàn TIG

– Các thuật ngữ Hàn và ký hiệu mối hàn trên bản vẽ, ký hiệu que hàn

– Vật liệu hàn

– Cấu tạo máy hàn điện, hàn TIG

– Kỹ thuật hàn và các thao tác cơ bản (lắc mỏ) trong quá trình hàn

– Các khuyết tật thường gặp trong quá trình hàn, nguyên nhân và cách khắc phục

– An toàn lao động trong công tác Hàn, Cắt.

Thực hành hàn ở các tư thế 2G, 5G, 6G:

– Vận hành thiết bị và thực hành hàn dùng que phụ trong hàn TIG, cách đính phôi

– Mối hàn ống ghép giáp mối vị trí hàn 2G (ống đặt 900 so với mặt đất)

– Mối hàn ống ghép giáp mối vị trí hàn 5G (ống đặt cố định 1800 so với mặt đất)

– Mối hàn ống ghép giáp mối vị trí hàn 6G hàn thấu (ống đặt cố định 450 so với mặt đất).

 

 1. f) Vận hành rô bốt hàn cơ bản

* Hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ (MIG/ MAG)

– Khái niệm hàn Mig/Mag

– Các lĩnh vực ứng dụng của hàn Mig/Mag

– Vật liệu hàn Mig/Mag

– Khí hàn

– Dây hàn

* Cấu trúc và vận hành robot hàn

– Các vấn đề an toàn khi vận hành Robot hàn.

– Vùng làm việc của Robot hàn và vùng làm việc an toàn của người vận hành.

– Cấu trúc và sự vận hành của bộ điều khiển Robot hàn (Robot Controller).

– Cấu trúc và vận hành bộ điều khiển bằng tay (Teach Pendant)

– Cấu trúc và sự vận hành của bộ khởi động (Start Box)

– Luyện tập phối hợp sử dụng các hệ tọa độ khác nhau của Robot hàn

– Trình tự vận hành mỏ hàn

– Trình tự vận hành kiểm tra điểm gốc 0

– Khôi phục các lỗi và cảnh báo.

– Thực hành vận hành rô bốt hàn để hàn các liên kết hàn cơ bản.

 1. g) Vận hành rô bốt hàn nâng cao

– Lập chương trình điều khiển Robot hàn tự động

– Quản lý các chương trình hàn (Sao chép, xóa, đổi tên)

– Hiệu chỉnh, thêm và xóa các câu lệnh hàn.

– Kết nối và đặt các chương trình vào/ra (I/O)

– Tạo lập và sử dụng các câu lệnh hàn

– Tạo lập và sử dụng các câu lệnh chuyển động hàn

– Sao chép dự phòng hệ thống (Back-up) và dữ liệu chương trình.

– Thực hành lập chương trình điều khiển và vận hành rô bốt hàn để hàn các đường hàn phức tạp bao gồm cả hàn ống với ống.

 

1.5. Đào tạo về nguội, lắp ráp

– Dụng cụ đo và phương pháp đo

– Dụng cụ lấy dấu và phương pháp lấy dấu

– Phương pháp đục

– Phương pháp dũa

– Phương pháp cưa

– Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy khoan

– Cách lựa chọn mũi khoan, dụng cụ gá kẹp

– Phương pháp khoan

– Các biện pháp an toàn khi khoan

– Phương pháp cắt ren bằng bàn ren và tarô

– Các biện pháp an toàn khi cắt ren bằng bàn ren và tarô

– Các phương pháp đánh bóng, lắp ráp và nhiệt luyện

– An toàn khi đánh bóng, lắp ráp và nhiệt luyện

 

1.6. Các khóa đào tạo về phay, bào

– Cách chọn dao phù hợp với vật liệu gia công;

– Phương pháp gá, chọn loại đồ gá;

– Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phương pháp vận hành của máy phay ngang, phay đứng, máy bào.

– Thực hành gia công chi tiết trên máy phay ngang: Tính toán và phân bổ lượng dư gia công, cách gá lắp phôi, cách điều chỉnh máy phay, …

– Thực hành gia công chi tiết trên máy phay đứng: Tính toán và phân bổ lượng dư gia công, cách gá lắp phôi, cách điều chỉnh máy phay, …

– Thực hành gia công chi tiết trên máy bào ngang: Tính toán và phân bổ lượng dư gia công, cách gá lắp phôi, cách điều chỉnh máy bào, …

– Kiểm tra sau khi gia công bằng dụng cụ đo kiểm.

 

1.7. Các khóa đào tạo về tiện

 1. a) Tiện cơ bản:

Nội dung gồm:

– Hướng dẫn sử dụng các dụng cụ đo kiểm;

– Các loại dao tiện, cách gá lắp và phương pháp mài dao;

– Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phương pháp vận hành của máy tiện.

– Tiện mặt đầu, khoan tâm;

– Tiện trụ trơn và cắt đứt;

– Tiện trụ dài chống tâm, tiện bậc, tiện cung R, tiện vát mép.

 1. b) Tiện nâng cao:

Nội dung gồm:

– Các loại dao tiện ren, dao tiện mặt côn và cách gá lắp;

– Các phương pháp tiện mặt côn;

– Các phương pháp tiện ren.

 1.8. Các khóa đào tạo thực hành cơ điện tử

– Hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS)

– Kỹ thuật điện điều khiển trong Cơ điện tử

– Kỹ thuật điều khiển khí nén và điện-khí nén

– Kỹ thuật Cảm biến

– Điều khiển logic khả lập trình (PLC) – Simatic S7-200/300

– Vi điều khiển 8051, PIC, AVR

– Vận hành Robot công nghiệp

– Bảo dưỡng công nghiệp

 

1.9  Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

 1. a) Các hướng nghiên cứu:
 • Nghiên cứu phát triển giáo trình thực hành chi tiết cơ khí- cơ điện tử theo hướng vận hành- sửa chữa và ứng dụng công nghệ.
 • Nghiên cứu quy trình thực hành cơ khí- cơ điện tử.
 • Nghiên cứu chế tạo và chuyển giao công nghệ các thiết chế biến nông sản sau thu hoạch cho các doanh nghiệp và người sử dụng.
 • Nghiên cứu chế tạo và chuyển giao mô hình thiết bị- chương trình dạy học thủy lực/ khí nén- điện điều khiển- cảm biến- Lập trình PLC- Vi điều khiển.
 • Nghiên cứu chế tạo thiết bị phục vụ cho ngành y tế.

 

 

 1. b) Sản phẩm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

Ngoài việc hướng dẫn sinh viên thực tập nghề, thực tập, thực hành chuyên ngành, đào tạo nâng cao, đào tạo chuyên sâu cho doanh nghiệp. Trung tâm luôn đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong trường, hợp tác với cơ quan bạn và chuyển giao công nghệ với mọi lĩnh vực, các thiết bị đó đã ứng dụng vào thực tế được đối tác đánh giá cao đã và đang đưa vào làm thiết bị sản xuất chính, mặt hàng chính trong doanh nghiệp, công ty dần thay thế nhập khẩu:

 

b1. Nghiên cứu khoa học

 • Phục vụ quốc phòng và dân sinh:

–         Giá rung xe tăng, dẫn động thủy lực                      (đề tài cấp bộ).

–         Xe tự hành mini khoan nổ mìn dẫn động thủy lực (đề tài cấp bộ).

–         Phao và gầu múc thăm dò đáy biển                        (đề tài cấp bộ).

 • Thiết bị y tế, công nghệ sinh học:

–         Máy lắc ly tâm trong công nghệ sinh học              (đề tài cấp bộ).

–         Hộp kỹ thuật xoay 3600 treo trần của hệ thống oxy, khí nén trong phòng mổ bệnh viện  (đề tài cấp trường).

 

b.2. Chuyển giao công nghệ

Xây dựng, công trình:

–  Máy lốc vòm.

–  Máy lốc dào chắn.

– Máy lốc tấm lợp.

– Máy lốc xương trần và xương tường thạch cao.

– Máy cắt vòng.

– Máy cắt dải.

– Máy lốc la giăng oto.

– Máy lốc thép định hình U; V; C.

– Máy tráng băng keo.

– Thiết bị cân định lượng điện tử.

– Bàn cấp phôi tự động

– Băng tải công nghiệp

Thiết bị y tế, công nghệ sinh học:

– Ổ và đầu cắm nhanh của hệ thống oxy trong bệnh viện.

– Hộp kỹ thuật đầu giường.

– Máy lắc sinh học

– Hộp kỹ thuật trong phòng mổ bệnh viện

– Đầu cắm nhanh oxy

– Giá máy siêu âm

– Xe đẩy đồ hấp của máy hấp tiệt trùng hơi nước STERIT

b3. Chế tạo và gia công các chi tiết

– Gia công củ đề                      (HONDA).

– Gia công may ơ                     (YAMAHA).

– Gia công càng sau                 (YAMAHA).

– Gia công bạc quấn màng nhĩ (LIOA).

– Gia công khuôn chân không.

– Gia công đồ gá                     (CANON)

b4. Dịch vụ sửa chữa và cải tiến kỹ thuật

– Máy lốc tấm lợp.

– Máy công cụ.

–  Máy tráng băng keo.

– Máy giặt, máy là công nghiệp, máy vắt công nghiệp trong bệnh viện và khách sạn.