[TUYỂN DỤNG] SAMSUNG VIET NAM TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

[TUYỂN DỤNG] SAMSUNG VIET NAM TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) 

       Nhằm tạo cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc tại doanh nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn, thực hành cho sinh viên, trong năm 2024, SEVT tổ chức chương trình Thực tập sinh cho sinh viên trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội.

1. Đối tượng: Sinh viên năm cuối (dự kiến tốt nghiệp trước ngày 29/06/2025)
Chuyên ngành: Cơ khí

2. Kế hoạch dự kiến:
Nhạn hồ sơ: 25.03 – 22.04.2024
Thi GSAT: 12.05.2024
Phỏng vấn thực tập: 31.05.2024
Thời gian thực tập: từ thứ 2 đến thứ 6/ 8 tuần (tháng 07.2024-08.2024)

Cơ hội thực hành kiến thức chuyên môn và chế độ phúc lợi thực tập hấp dẫn.

3. Hội thảo thực tập: 08.04.2024 – Phòng hội thảo C2, Đại học Bách khoa Hà Nội

4. Nộp hồ sơ
Thời hạn đăng ký: 25.03 – 22.04.2024
❖ Phương thức nộp hồ sơ: đăng ký tại link: bit.ly/dkttsevt24

5. Liên hệ:
❖ Điện thoại: 0969.08.1221/ 0902.19.5274
Email: thu.ha@samsung.com/ cuong.luong@samsung.com