Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH NICE CERAMIC la doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát cao cấp có địa chỉ tại: Khu CN Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương. Công ty đang cần tuyển một số vị trí liên quan tới ngành cơ khí như:

  • Nhân viên cơ điện
  • Nhân viên cơ khí chuyên ngành Hàn.

Các thông tin chi tiết về vị trí, chế độ đãi ngộ và cách ứng tuyển được đưa trong link đính kèm: tại đây.