[SME] LỄ TỐT NGHIỆP 2023

Thời gian: 7:00 AM - 27/05/2023
Địa điểm: Hội trường C2 - Đại học Bách khoa Hà Nội và C10-307